04-07-16Kwaliteit eist integratie vakdisciplines

Leen Verbeek sprak op 22 juni, in het vijfde Mooiwaartscafé, een column uit over de noodzaak om schotten tussen vakgebieden te doorbreken. Een fragment:

(...) Op de evaluatiebijeenkomsten waarbij metropolitane gebieden kennis en ervaring uitwisselen, wordt gesignaleerd dat Nederland achterop raakt. Dat wij ons denken nog steeds baseren op wat in de tachtiger en negentiger jaren ontwikkeld is. We ontwikkelen wel steeds dóór, maar we zetten geen echt nieuwe, innovatieve stappen. Als je analyseert waar het ons aan ontbreekt, dan gaat het vooral om de integratie van vakgebieden.

Integratie wil niet zeggen dat vakgebieden er straks niet meer zullen zijn – je zal ze maar wat hard nodig hebben, die specialisten, maar ze moeten we in staat én bereid zijn geïntegreerd te werken. Belangen af te wegen, collectief te snappen wat de schaal is van het plan waar je mee bezig bent. Je kunt niet meer volstaan om een bouwwerk op zichzelf te beoordelen op de vraag: voldoet die, kwalitatief, zodat we daar met z’n allen trots op zijn. De nieuwe vraag is: voldoet dit in z’n omgeving kwalitatief, en wat betekent dat voor de omgeving als geheel, wat draagt het individuele gebouw, daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de stad als geheel? Moet het een iconisch gebouw zijn of juist niet? Dat soort vragen worden in de toekomst relevanter dan ze in het verleden al waren.
Als wij met zijn allen die stappen niet zetten, als we blijven hangen in de dorpsarchitecten waar ik het eerder over had, dan gaan we niet alleen een markt, maar zelfs een beroep verliezen, omdat het draagvlak voor het beroep dat hier wordt uitgeoefend, niet langer als positief zal worden ervaren.
In politieke zin wordt de vraag relevant wie er bijdraagt aan het debat over integratie van vakgebieden: wie brengt ons verder in het denken daarover, waar zijn de innovatieve ideeën, waar zijn de broedplaatsen van innovatie, zoals je ze in de Rotterdamse haven wel vindt?

Lees verder: Mooiwaarts

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit