04-07-16Kwaliteit eist integratie vakdisciplines

Leen Verbeek sprak op 22 juni, in het vijfde Mooiwaartscafé, een column uit over de noodzaak om schotten tussen vakgebieden te doorbreken. Een fragment:

(...) Op de evaluatiebijeenkomsten waarbij metropolitane gebieden kennis en ervaring uitwisselen, wordt gesignaleerd dat Nederland achterop raakt. Dat wij ons denken nog steeds baseren op wat in de tachtiger en negentiger jaren ontwikkeld is. We ontwikkelen wel steeds dóór, maar we zetten geen echt nieuwe, innovatieve stappen. Als je analyseert waar het ons aan ontbreekt, dan gaat het vooral om de integratie van vakgebieden.

Integratie wil niet zeggen dat vakgebieden er straks niet meer zullen zijn – je zal ze maar wat hard nodig hebben, die specialisten, maar ze moeten we in staat én bereid zijn geïntegreerd te werken. Belangen af te wegen, collectief te snappen wat de schaal is van het plan waar je mee bezig bent. Je kunt niet meer volstaan om een bouwwerk op zichzelf te beoordelen op de vraag: voldoet die, kwalitatief, zodat we daar met z’n allen trots op zijn. De nieuwe vraag is: voldoet dit in z’n omgeving kwalitatief, en wat betekent dat voor de omgeving als geheel, wat draagt het individuele gebouw, daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de stad als geheel? Moet het een iconisch gebouw zijn of juist niet? Dat soort vragen worden in de toekomst relevanter dan ze in het verleden al waren.
Als wij met zijn allen die stappen niet zetten, als we blijven hangen in de dorpsarchitecten waar ik het eerder over had, dan gaan we niet alleen een markt, maar zelfs een beroep verliezen, omdat het draagvlak voor het beroep dat hier wordt uitgeoefend, niet langer als positief zal worden ervaren.
In politieke zin wordt de vraag relevant wie er bijdraagt aan het debat over integratie van vakgebieden: wie brengt ons verder in het denken daarover, waar zijn de innovatieve ideeën, waar zijn de broedplaatsen van innovatie, zoals je ze in de Rotterdamse haven wel vindt?

Lees verder: Mooiwaarts

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit