02-06-16Bouwtoezicht monument: niet experimenteren!

Bij het verbouwen van beschermde monumenten gelden extra eisen, om te voorkomen dat unieke cultuurhistorische waarden verloren gaan. De eisen vanuit de monumentenzorg wegen daarom zwaarder dan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit.

Die voorrang voor de cultuurhistorie komt in gevaar, wanneer de overheid niet langer toeziet op de bouwtechniek, maar de verantwoordelijkheid daarvoor privatiseert. Dat gebeurt nu in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt..
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten hebben - nadat ze bij het ministerie geen gehoor kregen - bij de Tweede Kamer bepleit om de risico's van het verbouwen van monumenten serieus te nemen, even serieus als de risico's van brand of constructieproblemen.

De wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start met het privatiseren van de bouwbesluittoets voor de minst risicovolle bouwwerken - de zogenoemde risico-klasse 1 op een schaal van drie. In een later stadium, als de ervaringen met de minst riscovolle bouwwerken positief zijn, worden de vervolgklassen onder de wet gebracht. De beide Federaties pleiten ervoor om de cultuurhistorische risico's van monumenten-restauraties serieus te nemen, en monumenten daarom niet onder risicoklasse 1, maar een hogere klasse te brengen. Het is niet verantwoord om te experimenteren met onvervangbaar cultureel erfgoed.

lees hier de brief van de beide Federaties aan de Tweede Kamer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit