02-06-16Bouwtoezicht monument: niet experimenteren!

Bij het verbouwen van beschermde monumenten gelden extra eisen, om te voorkomen dat unieke cultuurhistorische waarden verloren gaan. De eisen vanuit de monumentenzorg wegen daarom zwaarder dan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit.

Die voorrang voor de cultuurhistorie komt in gevaar, wanneer de overheid niet langer toeziet op de bouwtechniek, maar de verantwoordelijkheid daarvoor privatiseert. Dat gebeurt nu in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt..
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten hebben - nadat ze bij het ministerie geen gehoor kregen - bij de Tweede Kamer bepleit om de risico's van het verbouwen van monumenten serieus te nemen, even serieus als de risico's van brand of constructieproblemen.

De wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start met het privatiseren van de bouwbesluittoets voor de minst risicovolle bouwwerken - de zogenoemde risico-klasse 1 op een schaal van drie. In een later stadium, als de ervaringen met de minst riscovolle bouwwerken positief zijn, worden de vervolgklassen onder de wet gebracht. De beide Federaties pleiten ervoor om de cultuurhistorische risico's van monumenten-restauraties serieus te nemen, en monumenten daarom niet onder risicoklasse 1, maar een hogere klasse te brengen. Het is niet verantwoord om te experimenteren met onvervangbaar cultureel erfgoed.

lees hier de brief van de beide Federaties aan de Tweede Kamer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit