18-05-16Leefomgevingsteams, een optie?

(...) Het team leefomgeving kan bestaan uit professionals en vertegenwoordigers van burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke groeperingen. Het team beantwoordt alle vragen over het gemeentelijk beleid, initiatieven, procedures en kwaliteiten van de fysieke leefomgeving. Het team kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Wellicht kan het team in plaats van het college van burgemeester en wethouders besluiten nemen, of trajecten en processen aansturen. Of kan het invulling geven aan de in de Omgevingswet voorgeschreven gemeentelijke adviescommissie.

Lees verder: de blog van Jur van de Velde

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit