19-04-16Privatisering Bouwtoezicht nabij

Iedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Dat staat in het wetsvoorstel kwaliteitsborging waarmee minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is mede namens minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwerken is aan vernieuwing toe. De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en bedrijven.  

Nieuw in het wetsvoorstel is verder:  

 • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012.
 • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
 • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
 • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
 • De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.  
 • Aannemers krijgen de plicht om hun consument te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.

foto: ingestort monumentaal pand aan de markt in Den Bosch, na interne verbouwing

Lees verder: persbericht ministerie BZK

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit