19-04-16Privatisering Bouwtoezicht nabij

Iedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Dat staat in het wetsvoorstel kwaliteitsborging waarmee minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is mede namens minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwerken is aan vernieuwing toe. De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en bedrijven.  

Nieuw in het wetsvoorstel is verder:  

 • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012.
 • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
 • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
 • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
 • De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.  
 • Aannemers krijgen de plicht om hun consument te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.

foto: ingestort monumentaal pand aan de markt in Den Bosch, na interne verbouwing

Lees verder: persbericht ministerie BZK

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit