16-12-15Mooiwaartscafé Sociale Kwaliteit succesvol

Steeds als het gaat ijzelen of sneeuwen spannen bewoners van een steil aflopend straatje in Arnhem waarschuwingslinten over de weg en zetten ze borden neer. Pas op. Spekglad! En dan gaan ze samen sleetje rijden over die heerlijke glijbaan. Pret, met chocolademelk en koek. Kijk, dát is sociale kwaliteit! 

Sociale Kwaliteit. Het begrip stond centraal in het derde Mooiwaartscafé in Zwolle, op 11 december 2015, dat we samen met Het Oversticht organiseerden. Sociale kwaliteit als aspect in de planvorming rond de ‘spoorzone’, ofwel het stationsgebied in de provinciehoofdstad. Hoe maak je de plannen zo, dat mensen zich zo’n gebied toe eigenen? Natuurlijk door bewoners en gebruikers er altijd bij te betrekken, door in het plan ook steeds aandacht te hebben voor de toekomstige gebruikers en het mogelijk te maken dat zij zich in zo’n gebied gaan thuis voelen. Dat het ‘hun’ gebied wordt.

Kan je dat ontwerpen? was de vraag aan één van de discussietafels.

Lees verder: Mooiwaarts

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit