07-04-15Vergunningvrije metamorfose

Eric Smaling, lid van de Tweede Kamer (SP) heeft minister Schultz gevraagd hoe het mogelijk is dat een dak een metamorfose ondergaat zonder dat daarvoor een vergunning nodig is, terwijl voor het onderhoud van een kozijn, waarbij de profilering verandert, vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit wel een vergunning is vereist.

In het Besluit Omgevingsrecht BOR, bijlage II) is bepaald dat gewoon onderhoud aan gebouwen vergunningvrij mag worden uitgevoerd, mits de profilering, detaillering en vormgeving niet wijzigen. Die voorwaarde is destijds gesteld om het uiterlijk van het bouwwerk te beschermen.

Tot voor kort golden dezelfde beperkingen ook voor veranderingen "van niet-ingrijpende aard" aan een bouwwerk. Sinds 1 november is echter bepaald dat alle veranderingen aan een bouwwerk vergunningvrij zijn, zolang het volume niet toeneemt, de constructie niet wordt gewijzigd of de brandcompartimentering niet wordt veranderd. Dat betekent dat de dakbedekking van een bouwwerk nu vergunningvrij mag worden gewijzigd, zodat het bouwwerk een metamorfose ondergaat. Omdat het volume niet mag toenemen, mag het dak wel van riet naar pannen worden gewijzigd, maar niet van pannen naar riet.

vergunningvrij

VERGUNNINGVRIJ

 

VERGUNNINGPLICHTIG

 

Smaling wil dat minister Schultz de regels zodanig aanpast, dat het uiterlijk van een bouwwerk, in elk geval van die bouwdelen die naar de publieke ruimte zijn gericht, niet vergunningvrij kan worden veranderd.

Lees verder: Tweede Kamer - Kamervragen

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit