01-12-14Welstandstoezicht is zo gek nog niet

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om Tuindorp bij voldoende draagvlak welstandsvrij te maken, is in de buurt niet goed gevallen en gaat daarom hoogstwaarschijnlijk niet door. Een opmerkelijke uitkomst in deze tijd van deregulering. De discussie openbaart een aantal interessante punten.

Het eerste punt is: hoe werkt het eigenlijk? Voor veel bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Andere bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. De groep vergunningvrije bouwactiviteiten wordt geleidelijk uitgebreid. Het gaat om landelijke regelgeving, de gemeente heeft daar niets over te zeggen. Voorbeelden: uitbouwen op de begane grond aan de achterzijde tot 4 meter diep, een dakkapel aan de achterzijde, de kleur van het schilderwerk, het vervangen van houten kozijnen door kunststof of aluminium, het aanbrengen van zonnepanelen en dakramen. Daar gaat de discussie wat de gemeente betreft dus niet over. Maar voor veel buurtbewoners wel.

Voor bouwactiviteiten waarvoor een vergunning nodig is, kan de gemeenteraad een welstandsadvies verplicht stellen. Tot nu toe is dat in de gemeente Utrecht het geval.

Lees verder: architectuurcentrum Aorta

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit