01-12-14Welstandstoezicht is zo gek nog niet

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om Tuindorp bij voldoende draagvlak welstandsvrij te maken, is in de buurt niet goed gevallen en gaat daarom hoogstwaarschijnlijk niet door. Een opmerkelijke uitkomst in deze tijd van deregulering. De discussie openbaart een aantal interessante punten.

Het eerste punt is: hoe werkt het eigenlijk? Voor veel bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Andere bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. De groep vergunningvrije bouwactiviteiten wordt geleidelijk uitgebreid. Het gaat om landelijke regelgeving, de gemeente heeft daar niets over te zeggen. Voorbeelden: uitbouwen op de begane grond aan de achterzijde tot 4 meter diep, een dakkapel aan de achterzijde, de kleur van het schilderwerk, het vervangen van houten kozijnen door kunststof of aluminium, het aanbrengen van zonnepanelen en dakramen. Daar gaat de discussie wat de gemeente betreft dus niet over. Maar voor veel buurtbewoners wel.

Voor bouwactiviteiten waarvoor een vergunning nodig is, kan de gemeenteraad een welstandsadvies verplicht stellen. Tot nu toe is dat in de gemeente Utrecht het geval.

Lees verder: architectuurcentrum Aorta

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit