25-11-14Ruimtelijke kwaliteit = leefbaarheid

Waar denkt de wethouder aan als bepalende factoren bij ruimtelijke kwaliteit? Niet aan ambitie (2%) en niet aan schoonheid (7%). Wel aan leefbaarheid (46%), planologische kwaliteit (39%) en toekomstbestendigheid (28%). Zijn grootste zorg voor de toekomst zit in woningbouw (33%), centrumvernieuwing (26%), buitengebied (25%) en winkelgebieden (23%).
Om ruimtelijke kwaliteit te bereiken, vertrouwt hij vooral op het beeldkwaliteitplan (85%), op inspraak en op informatie (79%). Slechts 1% raadpleegt een architectuurplatform, 3% gaat te rade bij andere gemeenten, 5% organiseert een prijsvraag, 9% vertrouwt op best practices en 17% organiseert een ontwerpatelier. Maar als hij dit tóch doet, is hij altijd positief over de uitkomsten ervan. Misschien daarom dat ruimtelijke beleid op een gedeelde eerste plaats staat als expertise waar hij graag meer kennis van had gehad! Het andere is marktkennis (beide 33%).

Dat alles blijkt uit de vier-jaarlijkse enquête van Architectuur Lokaal onder wethouders ruimtelijke ordening en bouwen. De enquêteresultaten zijn te vinden in het Magazine Hitte in de Delta.

Lees verder: Architectuur Lokaal

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit