25-11-14Ruimtelijke kwaliteit = leefbaarheid

Waar denkt de wethouder aan als bepalende factoren bij ruimtelijke kwaliteit? Niet aan ambitie (2%) en niet aan schoonheid (7%). Wel aan leefbaarheid (46%), planologische kwaliteit (39%) en toekomstbestendigheid (28%). Zijn grootste zorg voor de toekomst zit in woningbouw (33%), centrumvernieuwing (26%), buitengebied (25%) en winkelgebieden (23%).
Om ruimtelijke kwaliteit te bereiken, vertrouwt hij vooral op het beeldkwaliteitplan (85%), op inspraak en op informatie (79%). Slechts 1% raadpleegt een architectuurplatform, 3% gaat te rade bij andere gemeenten, 5% organiseert een prijsvraag, 9% vertrouwt op best practices en 17% organiseert een ontwerpatelier. Maar als hij dit tóch doet, is hij altijd positief over de uitkomsten ervan. Misschien daarom dat ruimtelijke beleid op een gedeelde eerste plaats staat als expertise waar hij graag meer kennis van had gehad! Het andere is marktkennis (beide 33%).

Dat alles blijkt uit de vier-jaarlijkse enquête van Architectuur Lokaal onder wethouders ruimtelijke ordening en bouwen. De enquêteresultaten zijn te vinden in het Magazine Hitte in de Delta.

Lees verder: Architectuur Lokaal

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit