18-11-14Geen welstandsloze wijken Utrecht

(Persbericht van de gemeente Utrecht:)

Geen experiment welstandsvrije gebieden in Tuindorp en Bedrijventerrein Oudenrijn

De pilot om in twee gebieden te experimenteren met welstandsvrij bouwen, heeft onvoldoende draagvlak bij de betrokkenen en gaat daarom niet door. Bewoners en ondernemers uit Tuindorp en van het Bedrijventerrein Oudenrijn maken zich vooral zorgen over ‘verrommeling’ en het behoud van het karakter van hun wijk. Dit is gebleken uit de reacties van bewoners en ondernemers. Naar aanleiding van deze signalen heeft het college van B&W besloten af te zien van het experiment met welstandsvrije gebieden.

Het Utrechtse welstandsbeleid wordt gedeeltelijk heringericht. Een onderdeel daarvan was het welstandsvrij verklaren van twee gebieden in de stad, bij wijze van experiment. Tuindorp en Bedrijventerrein Oudenrijn leken hiervoor na onderzoek geschikte gebieden. Het college stelde wel de voorwaarde dat er voldoende draagvlak moest zijn bij bewoners en/of ondernemers. Inmiddels is het voorstel voorgelegd aan de bewoners en ondernemers en blijkt, dat dit draagvlak er niet is.

Het college spreekt van een duidelijke uitkomst en beschouwt de reacties als representatief. Zij verwacht dat draagvlakmetingen voor andere wijken tot een zelfde uitkomst zullen leiden. Het college gaat door met het aanpassen van het welstandsbeleid op basis van het raadsvoorstel ‘Welstand in de toekomst’ van eind 2013.

Buurtgesprek Tuindorp

De bewoners van Tuindorp konden hun mening geven tijdens een buurtgesprek of schriftelijk reageren. Bij het buurtgesprek waren 45 personen aanwezig en er kwamen 26 schriftelijke reacties binnen. Een duidelijke meerderheid sprak zich uit tegen het experiment. De bewoners maakten zich vooral bezorgd over het risico van verrommeling, het aantasten van het beeld en van de karakteristiek van de wijk. Bewoners vinden de adviesrol van de Commissie Welstand en Monumenten ter voorkoming van mogelijke burenruzies in de wijk nuttig en prettig.

De Bedrijvenkring Oudenrijn heeft het experiment eind oktober besproken op haar ledenvergadering. Men was positief over het feit dat de gemeente werk maakt van minder regels, maar maakte zich zorgen over het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein.

Welstand in de toekomst

Op 20 november a.s. besluit de raad over het voorstel voor de ambtelijke toetsing (de Kanbepaling). Begin 2015 volgt de actualisatie van de welstandsnota. Hierin zijn aanpassingen opgenomen zoals het grotendeels welstandsvrij verklaren van achterzijden van woningen. Bij het buurtgesprek bleek dat ook het vergunningsvrije bouwen aanleiding is voor bezorgdheid bij de bewoners, dit is echter landelijk beleid. Het college heeft zich voorgenomen hier op landelijk niveau aandacht voor te vragen.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit