18-11-14Geen welstandsloze wijken Utrecht

(Persbericht van de gemeente Utrecht:)

Geen experiment welstandsvrije gebieden in Tuindorp en Bedrijventerrein Oudenrijn

De pilot om in twee gebieden te experimenteren met welstandsvrij bouwen, heeft onvoldoende draagvlak bij de betrokkenen en gaat daarom niet door. Bewoners en ondernemers uit Tuindorp en van het Bedrijventerrein Oudenrijn maken zich vooral zorgen over ‘verrommeling’ en het behoud van het karakter van hun wijk. Dit is gebleken uit de reacties van bewoners en ondernemers. Naar aanleiding van deze signalen heeft het college van B&W besloten af te zien van het experiment met welstandsvrije gebieden.

Het Utrechtse welstandsbeleid wordt gedeeltelijk heringericht. Een onderdeel daarvan was het welstandsvrij verklaren van twee gebieden in de stad, bij wijze van experiment. Tuindorp en Bedrijventerrein Oudenrijn leken hiervoor na onderzoek geschikte gebieden. Het college stelde wel de voorwaarde dat er voldoende draagvlak moest zijn bij bewoners en/of ondernemers. Inmiddels is het voorstel voorgelegd aan de bewoners en ondernemers en blijkt, dat dit draagvlak er niet is.

Het college spreekt van een duidelijke uitkomst en beschouwt de reacties als representatief. Zij verwacht dat draagvlakmetingen voor andere wijken tot een zelfde uitkomst zullen leiden. Het college gaat door met het aanpassen van het welstandsbeleid op basis van het raadsvoorstel ‘Welstand in de toekomst’ van eind 2013.

Buurtgesprek Tuindorp

De bewoners van Tuindorp konden hun mening geven tijdens een buurtgesprek of schriftelijk reageren. Bij het buurtgesprek waren 45 personen aanwezig en er kwamen 26 schriftelijke reacties binnen. Een duidelijke meerderheid sprak zich uit tegen het experiment. De bewoners maakten zich vooral bezorgd over het risico van verrommeling, het aantasten van het beeld en van de karakteristiek van de wijk. Bewoners vinden de adviesrol van de Commissie Welstand en Monumenten ter voorkoming van mogelijke burenruzies in de wijk nuttig en prettig.

De Bedrijvenkring Oudenrijn heeft het experiment eind oktober besproken op haar ledenvergadering. Men was positief over het feit dat de gemeente werk maakt van minder regels, maar maakte zich zorgen over het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein.

Welstand in de toekomst

Op 20 november a.s. besluit de raad over het voorstel voor de ambtelijke toetsing (de Kanbepaling). Begin 2015 volgt de actualisatie van de welstandsnota. Hierin zijn aanpassingen opgenomen zoals het grotendeels welstandsvrij verklaren van achterzijden van woningen. Bij het buurtgesprek bleek dat ook het vergunningsvrije bouwen aanleiding is voor bezorgdheid bij de bewoners, dit is echter landelijk beleid. Het college heeft zich voorgenomen hier op landelijk niveau aandacht voor te vragen.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit