14-10-14Private bouwtoets bedreigend voor monumenten

Het wetsvoorstel 'private kwaliteitsborging in de bouw', waarin de toets aan bouwtechnische eisen geprivatiseerd wordt, kan in het ergste geval leiden tot het stilvallen van de restauratiemarkt.
Geregeld wordt bij restauraties aan monumenten in het belang van het erfgoed ontheffing gegeven van bouwtechnische eisen.
Indien de private bouwondernemer straks de wettelijke plicht heeft zich in alle gevallen te houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, waardoor er cultuurhistorische waarden verloren zouden gaan die met een alternatieve bouwmethode intact zouden kunnen blijven, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'monumenten' meer afgeven.

Dat schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een gezamenlijke brief aan minister Blok van Wonen en Bouwen.

De beide Federatie waarschuwen ook voor een situatie in de bouw, waarin de 'slager zijn eigen vlees keurt'.

Lees verder: de brief van de beide Federaties

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit