14-10-14Private bouwtoets bedreigend voor monumenten

Het wetsvoorstel 'private kwaliteitsborging in de bouw', waarin de toets aan bouwtechnische eisen geprivatiseerd wordt, kan in het ergste geval leiden tot het stilvallen van de restauratiemarkt.
Geregeld wordt bij restauraties aan monumenten in het belang van het erfgoed ontheffing gegeven van bouwtechnische eisen.
Indien de private bouwondernemer straks de wettelijke plicht heeft zich in alle gevallen te houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, waardoor er cultuurhistorische waarden verloren zouden gaan die met een alternatieve bouwmethode intact zouden kunnen blijven, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'monumenten' meer afgeven.

Dat schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een gezamenlijke brief aan minister Blok van Wonen en Bouwen.

De beide Federatie waarschuwen ook voor een situatie in de bouw, waarin de 'slager zijn eigen vlees keurt'.

Lees verder: de brief van de beide Federaties

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit