14-10-14Private bouwtoets bedreigend voor monumenten

Het wetsvoorstel 'private kwaliteitsborging in de bouw', waarin de toets aan bouwtechnische eisen geprivatiseerd wordt, kan in het ergste geval leiden tot het stilvallen van de restauratiemarkt.
Geregeld wordt bij restauraties aan monumenten in het belang van het erfgoed ontheffing gegeven van bouwtechnische eisen.
Indien de private bouwondernemer straks de wettelijke plicht heeft zich in alle gevallen te houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, waardoor er cultuurhistorische waarden verloren zouden gaan die met een alternatieve bouwmethode intact zouden kunnen blijven, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'monumenten' meer afgeven.

Dat schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een gezamenlijke brief aan minister Blok van Wonen en Bouwen.

De beide Federatie waarschuwen ook voor een situatie in de bouw, waarin de 'slager zijn eigen vlees keurt'.

Lees verder: de brief van de beide Federaties

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit