17-06-14Omgevingswet: ‘ruimte voor kwaliteit’

De Omgevingswet, die vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, ruimt obstakels weg die nu verhinderen dat grote (bouw-)projecten de kwaliteit van de omgeving verbeteren. De nieuwe wet legt een zorgplicht voor omgevingskwaliteit bij de initiatiefnemers en de gemeenten, maar laat ze vrij in de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven. De initiatiefgroep ‘Mooiwaarts’ is blij dat kwaliteit hoofddoel is van de nieuwe Omgevingswet.

 

“Omgevingskwaliteit ontstaat niet vanzelf, en is al helemaal niet het resultaat van strakke regels. Kwaliteit en schoonheid ontstaan in de harten van mensen en worden werkelijkheid waar visie, vakmanschap en daadkracht zich verbinden met de omgeving. De Omgevingswet garandeert niet dat die verbinding wordt gelegd, maar ruimt wel veel obstakels uit de weg”, aldus Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en initiatiefnemer van Mooiwaarts.

Mooiwaarts spreekt van een “revolutionaire” wet, omdat niet langer rechtszekerheid, normen en regels centraal staan. Niet de vraag of een project wel ‘mag’ binnen alle regels, maar de vraag of het doel aansluit bij de ambities van de lokale gemeenschap, staat voortaan centraal. Dat heeft consequenties voor de houding van ambtenaren, bestuurders en hun kwaliteitsadviseurs: van toetsende bureaucraten moeten dat klantvriendelijke meedenkers worden.

Volgens de initiatiefgroep Mooiwaarts is het wel nodig dat de gemeente formuleert wat ze onder meerwaarde verstaat: een Omgevingsvisie zou verplicht moeten zijn voor gemeenten. En om te garanderen dat aan alle aspecten gedacht wordt, moet de Omgevingswet niet een onafhankelijke monumentencommissie verplicht stellen, maar in de plaats daarvan een integraal Omgevingsteam dat onder andere adviseert over restauratie van monumenten.

 

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is de vereniging van onafhankelijke publieke adviseurs op het gebied van omgevingskwaliteit.
Meer informatie over Mooiwaarts:

www.mooiwaarts.nl

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit