21-01-14Eindhoven schaft welstand niet geheel af

EINDHOVEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat Eindhoven 'welstandsvrij' moet worden. Dat houdt in dat de welstandscommissie niet langer vooraf hoeft te beslissen over wijzigingen aan gebouwen of nieuwbouw.

blob M. Fuksas

(...)
Er zijn wel een paar uitzonderingen op het verminderen van de welstandsregels. Het college noemt de nieuwe opzet dan ook 'Welstandsvrij, tenzij...'. Daarmee doelt de gemeente erop dat alles in samenspraak met bewoners en belanghebbenden gaat. Als die in meerderheid bepalen dat in bepaalde gebieden wel welstandsregels moeten blijven gelden, dan wordt er een bijzondere status toegekend. De belanghebbenden kunnen vervolgens toetsingscriteria bepalen.

Ook in gebieden die van belang zijn voor de gemeente en bijvoorbeeld bijdragen aan identiteit en representativiteit, blijven welstandsregels van kracht. (...)

Lees verder: Dichtbij Eindhoven

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit