19-12-13Jaar van de Ruimte 2015

Wie maakt Nederland?


Nederland is wereldberoemd als dichtbevolkt en laaggelegen, maar goed geordend land. Van heinde en verre komt men onze polders, nieuwe steden, stadsvernieuwing en waterwerken bekijken. God created the world, but the Dutch created Holland. Het ordenen zit in onze genen en de woon- en leefomgeving interesseert ons zeer. Kijk maar naar het succes van programma’s als Nederland van Boven en De Slag om Nederland.

We kunnen trots zijn op een land dat er mede dankzij een sturende ruimtelijke ordening geordend bij ligt. Tegelijk is er het bewustzijn dat ruimtelijke ontwikkeling vandaag de dag fundamenteel anders werkt: er zijn urgente vragen te beantwoorden over anders beginnen, anders samenwerken, andere financiering en andere regelgeving. De initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte 2015 willen met het motto ‘Wie maakt Nederland’ in breed debat onder professionals en nietprofessionals (een achterhaalde tweedeling!) in het ruimtelijk domein nieuw zicht bieden op de ruimtelijke toekomst van Nederland. Hoe organiseren we de samenhang, schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid in Nederland? In het grote en het kleine, op de korte en de lange termijn. Het spel om de ruimte is van ons allemaal.

Lees verder: Jaar van de Ruimte

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit