12-12-13Welstand komt bij ruimtelijkeplannen.nl

Het ministerie van I&M heeft besloten dat gedigitaliseerd welstandsbeleid vanaf juli 2015 onderdeel wordt van ruimtelijkeplannen.nl. Op dit moment biedt die website toegang tot bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen. Door een klik op de kaart wordt duidelijk welke plannen er voor de aangeklikte locatie van toepassing zijn. De via deze website gepubliceerde plannen zijn de juridisch rechtsgeldige documenten.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft, met steun van diverse ministeries, de VNG en andere organisaties naar analogie van ruimtelijkeplannen.nl ook een systeem ontwikkeld voor het digitaliseren van welstandsbeleid (IMWE). Dit model geeft niet alleen toegang tot het integrale welstandsbeleid, inclusief gebiedsbeschrijvingen en procedures, maar geeft per locatie primair toegang tot de criteria die voor die specifieke locatie gelden. Deze locatiespecifieke ontsluiting van de beleidsinformatie is voor het doorontwikkelen van de digitalisering van ruimtelijke plannen heel waardevol. Men kan iets leren van het welstandsmodel IMWE.

In 2018, als de Omgevingswet van kracht wordt, zal al het omgevingsbeleid verplicht via Internet worden aangeboden. Vooruitlopend op die verplichting wordt het welstandsbeleid, dat via IMWE is gedigitaliseerd en nu nog op een centrale voorziening van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ontsloten, toegevoegd aan ruimtelijkeplannen.nl. Er wordt aan gewerkt om die integratie tot stand te brengen per 1 juli 2015.

Lees verder: bij onze partner Geonovum

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit