12-12-13Welstand komt bij ruimtelijkeplannen.nl

Het ministerie van I&M heeft besloten dat gedigitaliseerd welstandsbeleid vanaf juli 2015 onderdeel wordt van ruimtelijkeplannen.nl. Op dit moment biedt die website toegang tot bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen. Door een klik op de kaart wordt duidelijk welke plannen er voor de aangeklikte locatie van toepassing zijn. De via deze website gepubliceerde plannen zijn de juridisch rechtsgeldige documenten.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft, met steun van diverse ministeries, de VNG en andere organisaties naar analogie van ruimtelijkeplannen.nl ook een systeem ontwikkeld voor het digitaliseren van welstandsbeleid (IMWE). Dit model geeft niet alleen toegang tot het integrale welstandsbeleid, inclusief gebiedsbeschrijvingen en procedures, maar geeft per locatie primair toegang tot de criteria die voor die specifieke locatie gelden. Deze locatiespecifieke ontsluiting van de beleidsinformatie is voor het doorontwikkelen van de digitalisering van ruimtelijke plannen heel waardevol. Men kan iets leren van het welstandsmodel IMWE.

In 2018, als de Omgevingswet van kracht wordt, zal al het omgevingsbeleid verplicht via Internet worden aangeboden. Vooruitlopend op die verplichting wordt het welstandsbeleid, dat via IMWE is gedigitaliseerd en nu nog op een centrale voorziening van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ontsloten, toegevoegd aan ruimtelijkeplannen.nl. Er wordt aan gewerkt om die integratie tot stand te brengen per 1 juli 2015.

Lees verder: bij onze partner Geonovum

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit