15-11-13Bouwmeesters over omgevingswet

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. ‘Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd.’

De Nederlandse Bouwmeesters komen sinds 2009 regelmatig bijeen om gezamenlijke discussiepunten aan de orde te stellen. Het netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.

Op de website van Architectuur Lokaal vindt u in de rechter kolom de volgende downloads:

 • 'Bouwmeesters en Omgevingsrecht', verslag van de netwerkbijeenkomst
 • ‘Urgentie, verleiding en gereedschap. Mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal decentraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid’, essay van planoloog  José van Campen in opdracht van het College van Rijksadviseurs
 • ‘Mooiwaarts naar de Omgevingswet’, inleiding Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • ‘De Omgevingswet in wording’, inleiding van Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig beter, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder: Architectuur Lokaal

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit