15-11-13Bouwmeesters over omgevingswet

Dertig bouwmeesters van het rijk, de provincies en de gemeenten kwamen op 6 november bijeen om zich onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, te oriënteren op het voorstel voor de Omgevingswet. De discussie werd gevoerd aan de hand van knelpunten uit de praktijk van de bouwmeesters en de visie ‘Urgentie, verleiding en gereedschap’ van planoloog José van Campen op de zes kerninstrumenten van de nieuwe wet. ‘Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd.’

De Nederlandse Bouwmeesters komen sinds 2009 regelmatig bijeen om gezamenlijke discussiepunten aan de orde te stellen. Het netwerk, opgericht in 2009, is een samenwerkingsverband van het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. Bij de netwerkbijeenkomst over de Omgevingswet stond centraal dat de nieuwe wet randvoorwaarden schept voor het toetsen en borgen van ruimtelijke kwaliteit en verder zo min mogelijk verplicht stelt. Hoe wordt getoetst en geborgd laat het rijk aan de decentrale overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.

Op de website van Architectuur Lokaal vindt u in de rechter kolom de volgende downloads:

 • 'Bouwmeesters en Omgevingsrecht', verslag van de netwerkbijeenkomst
 • ‘Urgentie, verleiding en gereedschap. Mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal decentraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid’, essay van planoloog  José van Campen in opdracht van het College van Rijksadviseurs
 • ‘Mooiwaarts naar de Omgevingswet’, inleiding Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • ‘De Omgevingswet in wording’, inleiding van Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig beter, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder: Architectuur Lokaal

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit