28-02-13Welstandscommissie per 1-3-13 facultatief

Voor een oordeel over redelijke eisen van welstand is niet altijd meer een advies van de welstandscommissie vereist. Vanaf 1 maart 2013 kan het college van B&W ook zonder zo'n advies een oordeel geven over de vraag of een bouwplan in overeenstemming is met het welstandsbeleid.

De zogenaamde 'kan-bepaling' die de ambtelijke welstandstoetsing mogelijk maakt, heeft een lange voorgeschiedenis: de eerste gedachten hierover stammen al uit 2007, terwijl tussen 2004 en 2010 een minder vergaande mogelijkheid voor ambtelijke welstandstoetsing heeft bestaan.

Met de nu gepubliceerde 'kan-bepaling' wordt niet de welstandstoets afgeschaft. Het gaat bij deze wetswijziging alleen om de vraag wie het bestuurscollege ondersteunt bij de welstandsbeoordeling. Tot dusverre was het college wettelijk verplicht om de welstandscommissie om advies te vragen, voortaan kan zo'n advies, desgewenst, achterwege blijven en dan wordt het collegebesluit alleen ambtelijk voorbereid.

Aan die ambtelijke welstandsbeoordeling zitten veel haken en ogen, die beschreven worden in de handreiking over de 'kan-bepaling' die de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (v/h Federatie Welstand) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht gezamenlijk hebben opgesteld.

U kunt de handreiking en de bijlage hier downloaden.

De tekst van de 'kan-bepalin'g is op 28 februari 2013 gepubliceerd in het Staatsblad. De titel van de wijziging is verwarrend. De 'kan-bepaling is te vinden onder artikel II: wijziging Bor.

U vindt de betreffende wijziging door hier te klikken.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit