28-01-11Monumenten-gemeenten in protest

Ruim dertig wethouders hebben bij de Tweede Kamer geprotesteerd tegen het vergunningvrije bouwen.

Nieuwe regels in de monumentenzorg verhinderen gemeenten om een soepel, slagvaardig en gebiedsgericht monumentenbeleid beleid te voeren. Tientallen gemeenten en de belangrijkste particuliere organisaties uit de Monumentenzorg hebben de Tweede Kamer reeds gewaarschuwd dat de voorstellen een bedreiging betekenen voor eeuwenoude gebouwen en gebieden. De Kamer vergadert op 31 januari over dit onderwerp. Ook de Federatie Welstand maakt zich zorgen.

De vermindering van regels is een van de drie maatregelen die het kabinet voorstelt in de Monumentenzorg. De andere twee zijn: gebiedsgerichte monumentenzorg, een manier om niet alleen de gebouwen, maar ook hun omgeving te beschermen zodat bijvoorbeeld voorkomen wordt dat flatgebouwen de wind wegnemen van oude molens en zodat het vrije schootsveld bij de Hollandse Waterlinie ook inderdaad onbebouwd kan blijven. En de laatste pijler is de herbestemming van oude gebouwen. Het gaat dan oom een nieuwe toekomst voor oude kerken, kloosters, fabrieken en postkantoren die hun functie verliezen.
Dat zijn hele goede ideeën. De monumentenorganisaties juichen de modernisering ook toe, maar ze maken bezwaar tegen de manier waarop de regering er invulling aan geeft. In plaats van de eigenaar van een monument te helpen om zijn gebouw van binnen en van buiten verantwoord en met zo min mogelijk regels te onderhouden en gebruiken – geen vergunning als dat niet nodig is, bijvoorbeeld – moet de gemeente, op last van het rijk, het loket sluiten. De eigenaar moet zelf maar uitzoeken wanneer hij zijn monument in gevaar brengt, de overheid geeft niet thuis. Maar indien er per ongeluk monumentale onderdelen worden beschadigd of vernietigd, dan is er wel sprake van een wetsovertreding, met alle gevolgen van dien. Dat is niet alleen onbehoorlijk naar de eigenaar en de samenleving, het is bovendien in strijd met de Monumentenwet, die nu juist de verantwoordelijkheid voor monumenten bij de gemeente neerlegt.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit