Publicatie: 01-02-09 Handreiking monumentencommissies


handreiking moncie  

Niet alle gemeentelijke monumentencommissies blijken toegerust voor de eisen die de gewijzigde Monumentenwet aan hen stelt. Daarom heeft de Federatie Welstand samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de VNG een handreiking uitgebracht. Deze handreiking vervult een belofte van minister Plasterk aan de Eerste Kamer. 

Per 1 januari 2009 is de Monumentenwet 1988 op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op een aantal onderdelen gewijzigd. Eén daarvan is dat de Rijksdienst niet langer verplicht is om gemeenten over alle vergunningaanvragen te adviseren. Dat betekent dat de rol van de gemeentelijke monumentencommissie groter wordt.

Monumentenverordening
De gewijzigde wet regelt ook dat alle gemeenten vanaf 1 januari 2009 een monumentenverordening en dus ook een monumentencommissie moeten hebben, die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid. De Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies geeft aanbevelingen hoe de commissies waar nodig professioneler kunnen functioneren.

De handreiking monumentencommissiesis hier beschikbaar.

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit