Publicatie: 23-06-16Jaarverslag 2015

Op 22 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering in Marknesse het jaarverslag 2015 vastgesteld.
Het jaarverslag bevat traditiegetrouw, naast een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van zaken, een essay dat de kern raakt van de activiteiten van de Federatie.
Het essay in dit jaarverslag, getiteld "Omgevingskwaliteit", is geschreven door Flip ten Cate.

Het begip omgevingskwaliteit is vrij nieuw. Iedereen die iets verandert in de fysieke leefomgeving is verplicht de omgevingskwaliteit niet alleen te behoeden, maar zelfs te verbeteren. De Omgevingswet legt initiatiefnemers en overheid een zorgplicht op voor een goede omgevingskwaliteit.
Dat is dus allemaal nogal serieus. De vraag is dan wel waarin omgevingskwaliteit verschilt van ruimtelijke kwaliteit. Hoewel beide begrippen betrekking hebben op de integrale kwaliteit van de leefomgeving, dus inclusief economische, sociale, culturele en duurzaamheidsaspecten, is er wel degelijk een verschil: ten eerste zijn er meer actoren betrokken: niet alleen initiatiefnemer, ontwerper en overheid, maar altijd ook de " omwonenden"; ten tweede worden meer belangen meegenomen: een snelweg die doelmatig, duurzaam en fraai is kan een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben, omgevingskwaliteit krijgt hij pas als rekening is gehouden met de belangen van de partijen in de omgeving van de weg; en ten derde kan een project met omgevingskwaliteit alleen maar gewaardeerd worden in relatie tot die omgeving: hoe functioneert het, wie profiteert er van, welke uitstraling/face lift geeft het de omgeving, ofwel: welke maatschappelijke meerwaarde draagt het project bij aan de omgeving?
Het grootste risico bij het werken aan integrale omgevingskwaliteit is dat het beschouwd wordt als een formule, als optelsom van sectorale aspecten, waarbij mindere kwaliteit in de ene sector gecompenseerd wordt met hogere kwaliteit in een andere. Het essay eindigt met enkele opmerkingen over de manier waarop omgevingskwaliteit geïmplementeerd kan worden in het werk van gemeenten en adviescommissies.

Lees hier het jaarverslag 2015

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Erfgoed Deal verdeelt 40 mln projectbijdragen

  Marjorie Verhoek, projectleider Erfgoed Deal, combineert erfgoed met transities (klimaat, energie en bouw).

  lees artikel

 • Liefde in tijden van aardbevingen

  Theo Hoek: "Zit op de Waddendijk, verstand uit, zintuigen aan: je hoort 't Groninger landschap knisperen."

  lees artikel

 • Vergunningvrij bouwen op de schop

  De regeling voor vergunningvrij bouwen verandert. Gemeenten mogen straks eisen stellen aan schuurtjes en bijgebouwen.

  lees artikel

 • Teken de oproep Fiks Nederland!

  Windmolens, zonneparken en nieuwe wijken bedreigen onze identiteit. Of zijn ze er juist en verrijking van?

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit