Publicatie: 01-06-11Jaarverslag Federatie Welstand 2010


Het Jaarverslag van de Federatie Welstand behandelt paradoxale tijden. In het kader van de deregulering en decentralisatie wordt een uiterst complex stelsel van regels ontworpen waardoor het gemeenten voortaan verboden wordt kwaliteitsbeleid te voeren op achtererven. De opdracht van gemeenten aan (samenwerkende) welstands- en monumentencommissies is om enerzijds efficiënter te werken, de proceduretijd te verkorten, terwijl anderzijds meer maatwerk wordt gevraagd. En tegelijkertijd neemt het aantal plannen af, waardoor de keuze is: minder frequent vergaderen of een groter rayon bedienen. Duivelse dilemma's.

Hier treft u het jaarverslag over 2010. 

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit