18-10-17Peel en Maas, exces in welstandsloos gebied

6-9-2017 (publicatie 13-9), Voorlopige voorziening+bodemzaak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Een bewoner van een twee-onder-een-kap woning (27 jaar oud) betoogt dat de opbouw op de garage van zijn buurman een excessieve aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving vormt. De Afdeling Bestuursrechtspraak zegt: dit ligt in een welstandsvrij gebied, er zijn hier geen redelijke eisen van welstand van toepassing. “Reeds hierom bestond geen grond om de vergunning uit een oogpunt van welstand te weigeren.”

Link naar de uitspraak

De Raad van State overweegt met betrekking tot de welstandsbezwaren het volgende:

Welstand

6.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het bouwplan een excessieve aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving vormt. Het voorgenomen bouwwerk is volgens hem door de omvang en het materiaalgebruik disharmoniërend.

6.1.    Artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo bepaalt:

"Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien:

[…]

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, […], zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met de redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, […];

[…]."

Artikel 12, tweede lid, van de Woningwet bepaalt:

"De gemeenteraad kan besluiten dat, in afwijking van […] artikel 2.10, eerste lid, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een daarbij aan te wijzen gebied of voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn."

6.2.    Blijkens de welstandsnota "Nota Ruimtelijke Kwaliteit", vastgesteld op 18 oktober 2011, heeft de gemeenteraad van Peel en Maas besloten dat voor bepaalde gebieden geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

    Niet in geschil is dat de gevraagde opbouw gelegen is in een gebied waarvoor geen welstandseisen gelden, een zogenoemd welstandsvrij gebied. Reeds hierom bestond geen grond om de vergunning uit een oogpunt van welstand te weigeren.

6.3.    Het betoog faalt.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit