Jurisprudentiearchief 2014

20|12|2014

Amersfoort, gebruik Street View

In Amersfoort is de vraag of een urinoir in de buurt van een terras hinder oplevert voor de horecagasten, mede beoordeeld aan de hand van een "rondgang ter plaatse", die in de praktijk beperkt bleef tot het gebruik van Google Street View. De Raad van State concludeert dat via Google Street View niet een adequate indruk van de omgeving kan worden verkregen. Of een pand "introvert" is kan niet worden beoordeeld aan de hand van foto’s, maar zou ter plaatse moeten worden beoordeeld. Ditzelfde geldt voor de bedrijfsmatige eenheid. (overweging 7)

Lees meer...

11|12|2014

Wissenkerke (Noord-Beveland) contrair besluit supermarkt

De gemeente meent dat de welstandscommissie ten onrechte negatief adviseert. Er wordt dus vergunning verleend. Daarbij wordt echter niet de eigen welstandsnota gevolgd, die voorschrijft dat er in zo'n geval ofwel heroverweging van de commissie gevraagd moet worden, ofwel een second opinion moet worden gevraagd.

Lees meer...

25|11|2014

Noordwijk, excessenregeling bij verwaarlozing

De gemeente hanteert met succes de excessenregeling om een eigenaar aan te schrijven zijn pand zodanig op te knappen dat het niet in ernstige mate in strijd is met de beeldkwaliteit van de omgeving.

Lees meer...

19|11|2014

Den Haag, beschermd stadsgezicht

Een bouwplan moet leiden tot behoud of versterking van de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De welstandscommissie heeft niet onderbouwd waarom dit bouwplan daar aan voldoet, ook niet nadat een andere commissie (second opinion) geoordeeld had dat het plan niet in het beschermde gezicht past.

Lees meer...

19|11|2014

Almere, VvE blokkeert verbouwing ondanks verleende vergunning

Welstandscommissie is akkoord met de verbouwing van een appartement, de gemeente geeft een vergunning. Maar de Verenigin g van Eigenaren weigert toestemming wegens aantasting van de architectonische kwaliteit. De VvE krijgt gelijk.

Lees meer...

23|07|2014

Groningen, objectiviteit welstandsoordeel

Een welstandsadvies van een commissie is objectief, ondanks de contacten met de gemeente. Er is immers geen hiërarchische arbeidsrelatie. Hoe zit dat met ambtelijk welstandsadvies?

Lees meer...

16|07|2014

Welstand en vergunningvrije bouwwerken

Een welstandsoordeel moet ook de omgeving beoordelen, dus ook de relatie tot vergunningvrije bouwwerken. Zelfs als die alvast vooruitlopende op het vergunningplichtige deel, worden gerealiseerd, maar niet als de vorlorde andersom is.

Lees meer...

17|04|2014

Woonboten zijn bouwwerken

De Raad van State bevestigt dat woonboten bouwwerken zijn, en verbouwingen dus moeten voldoen aan de eisen voor omgevings-vergunning (incl. welstand).

Lees meer...

20|03|2014

Groningen, vage criteria, second opinion

'Vage' welstandscriteria maken het welstandsbeleid niet onverbindend.

Lees meer...

23|01|2014

Leeuwarden, dakopbouw, contrair besluit

College hoeft contrair besluit niet te baseren op het algemeen belang: ook een privébelang kan doorslaggevend zijn bij het negeren van het welstandsadvies.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit