Duurzame SchoonheidMag milieuvriendelijk ook mooi zijn?

Duurzaamheid is sinds de oprichting van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in 1931 een belangrijk aandachtsveld. Natuurlijk bestond 'duurzaamheid' toen nog niet als synoniem voor milieuvriendelijkheid, maar de bekommernis om 'autobelten' als vervuilend en ontsierend element in het landschap dateert al uit de jaren dertig.

Duurzaamheid is voor het voortbestaan van de aarde van levensbelang. Het maakt een cruciaal onderdeel uit van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. Maar tegelijk moet erkend worden dat sommige duurzaamheidsmaatregelen onze omgeving er niet fraaier op maken. De oppositie tegen windmolens, de langzame acceptatie van zonnepanelen of de terughoudendheid bij isolatiemaatregelen die woningen of monumenten verminken, zijn uitingen daarvan.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gestart met een project om aandacht te vragen voor het belang van schoonheid bij het realiseren van duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet vanzelfsprekend gekozen moet worden voor de blauwe, zonreflecterende Chinese panelen met aluminium kader, omdat er inmiddels fraaie alternatieven voorhanden zijn.

De eerste fase van het project moet uitmonden in een publieksbrochure, waarin de alternatieven voor de goedskoopste standaardpanelen worden gepresenteerd, inclusief de leveranciers, rendementen en prijskaartjes.

Op den duur zullen ook andere duurzaamheidsmaatregelen, die consequenties hebben voor de ruimtelijke (beeld-)kwaliteit, zoals windmolens, buitengevelisolatie en dakisolatie, zonne-akkers en dergelijke worden behandeld.

Hieronder een fragment uit een artikel dat in juni 2012 in een aantal regionale dagbladen heeft gestaan:

 

Rommelige zonnepanelen verminderen waarde huis

Toestemming van een welstandscommissie is bij het plaatsen van zonnepanelen niet nodig. En dat is te zien: de strakke, technische aanblik van de blauwzwarte panelen kan zwaar vloeken met de vorm van een dak of de klassieke uitstraling van een pand. 'Vaak ziet het er niet uit,' vat Flip ten Cate van de Federatie Welstand samen. Het kan volgens hem anders: 'Er wordt volop geïnnoveerd. Er zijn dakpannen met zonnecellen erin, of zonnepaneeltjes die lijken op leistenen. Bij nieuwbouw zijn de panelen prachtig te integreren, ze vormen dan de dakbedekking. Dat oogt veel beter dan panelen die op een dak zijn geschroefd.' Deze oplossingen zijn wel duurder en leveren soms minder rendement op. 'Maar als zonnepanelen de aanblik van je huis verommelen, is dat negatief voor de waarde van je huis. Dat wil je niet.'

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft WE/Adviseurs opdracht gegeven te onderzoeken hoe zonnepanelen geplaatst kunnen worden met een zo klein mogelijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Dat rapport kunt u hier downloaden.

Naar aanleiding van het onderzoek publiceerde de Federatie de website MooiZon met tips hierover.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit