Duurzame SchoonheidMag milieuvriendelijk ook mooi zijn?

Duurzaamheid is sinds de oprichting van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in 1931 een belangrijk aandachtsveld. Natuurlijk bestond 'duurzaamheid' toen nog niet als synoniem voor milieuvriendelijkheid, maar de bekommernis om 'autobelten' als vervuilend en ontsierend element in het landschap dateert al uit de jaren dertig.

Duurzaamheid is voor het voortbestaan van de aarde van levensbelang. Het maakt een cruciaal onderdeel uit van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. Maar tegelijk moet erkend worden dat sommige duurzaamheidsmaatregelen onze omgeving er niet fraaier op maken. De oppositie tegen windmolens, de langzame acceptatie van zonnepanelen of de terughoudendheid bij isolatiemaatregelen die woningen of monumenten verminken, zijn uitingen daarvan.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gestart met een project om aandacht te vragen voor het belang van schoonheid bij het realiseren van duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet vanzelfsprekend gekozen moet worden voor de blauwe, zonreflecterende Chinese panelen met aluminium kader, omdat er inmiddels fraaie alternatieven voorhanden zijn.

De eerste fase van het project moet uitmonden in een publieksbrochure, waarin de alternatieven voor de goedskoopste standaardpanelen worden gepresenteerd, inclusief de leveranciers, rendementen en prijskaartjes.

Op den duur zullen ook andere duurzaamheidsmaatregelen, die consequenties hebben voor de ruimtelijke (beeld-)kwaliteit, zoals windmolens, buitengevelisolatie en dakisolatie, zonne-akkers en dergelijke worden behandeld.

Hieronder een fragment uit een artikel dat in juni 2012 in een aantal regionale dagbladen heeft gestaan:

 

Rommelige zonnepanelen verminderen waarde huis

Toestemming van een welstandscommissie is bij het plaatsen van zonnepanelen niet nodig. En dat is te zien: de strakke, technische aanblik van de blauwzwarte panelen kan zwaar vloeken met de vorm van een dak of de klassieke uitstraling van een pand. 'Vaak ziet het er niet uit,' vat Flip ten Cate van de Federatie Welstand samen. Het kan volgens hem anders: 'Er wordt volop geïnnoveerd. Er zijn dakpannen met zonnecellen erin, of zonnepaneeltjes die lijken op leistenen. Bij nieuwbouw zijn de panelen prachtig te integreren, ze vormen dan de dakbedekking. Dat oogt veel beter dan panelen die op een dak zijn geschroefd.' Deze oplossingen zijn wel duurder en leveren soms minder rendement op. 'Maar als zonnepanelen de aanblik van je huis verommelen, is dat negatief voor de waarde van je huis. Dat wil je niet.'

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft WE/Adviseurs opdracht gegeven te onderzoeken hoe zonnepanelen geplaatst kunnen worden met een zo klein mogelijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Dat rapport kunt u hier downloaden.

Naar aanleiding van het onderzoek publiceerde de Federatie de website MooiZon met tips hierover.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit