AuditVisitatiecommissie

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wil graag inzicht in de state of the art van het commissiewerk in Nederland. Daarom heeft in 2006/2007 een groep van tien personen namens de Federatie bezoeken afgelegd bij veertig welstandscommissies. Daarbij is uitsluitend gekeken naar de gang van zaken in de vergadering van de commissie. De bedoeling van deze aanpak was het verwerven van een generiek beeld - uitspraken over de individuele commissies worden niet gedaan, anders dan in een gesprek na afloop van de vergadering (desgewenst) en in een verslagje dat van de bevindingen wordt gemaakt. Er wordt gelet op de openbaarheid van de vergadering, de ontvangst, de vergaderorde, de planbehandeling en overige punten.

Van de resultaten is een samenvatting gemaakt, die in februari 2007 gepubliceerd is. U kunt de rapportage hier downloaden.

In 2009/2010 is opnieuw een visitatie gehouden, dit maal bij 16 gemeenten. Zestien personen waren in groepjes van twee de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit behulpzaam bij het bezoeken van commissies. De tweede visitatie verschilt van de eerste in de keuze voor nagesprekken met commissieleden en (ambtelijk) secretarissen of plantoelichters.

Het verslag hiervan 'Kwaliteit kost tijd' van oktober 2010 is hier te downloaden. 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit