AuditVisitatiecommissie

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wil graag inzicht in de state of the art van het commissiewerk in Nederland. Daarom heeft in 2006/2007 een groep van tien personen namens de Federatie bezoeken afgelegd bij veertig welstandscommissies. Daarbij is uitsluitend gekeken naar de gang van zaken in de vergadering van de commissie. De bedoeling van deze aanpak was het verwerven van een generiek beeld - uitspraken over de individuele commissies worden niet gedaan, anders dan in een gesprek na afloop van de vergadering (desgewenst) en in een verslagje dat van de bevindingen wordt gemaakt. Er wordt gelet op de openbaarheid van de vergadering, de ontvangst, de vergaderorde, de planbehandeling en overige punten.

Van de resultaten is een samenvatting gemaakt, die in februari 2007 gepubliceerd is. U kunt de rapportage hier downloaden.

In 2009/2010 is opnieuw een visitatie gehouden, dit maal bij 16 gemeenten. Zestien personen waren in groepjes van twee de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit behulpzaam bij het bezoeken van commissies. De tweede visitatie verschilt van de eerste in de keuze voor nagesprekken met commissieleden en (ambtelijk) secretarissen of plantoelichters.

Het verslag hiervan 'Kwaliteit kost tijd' van oktober 2010 is hier te downloaden. 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit