AuditVisitatiecommissie

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wil graag inzicht in de state of the art van het commissiewerk in Nederland. Daarom heeft in 2006/2007 een groep van tien personen namens de Federatie bezoeken afgelegd bij veertig welstandscommissies. Daarbij is uitsluitend gekeken naar de gang van zaken in de vergadering van de commissie. De bedoeling van deze aanpak was het verwerven van een generiek beeld - uitspraken over de individuele commissies worden niet gedaan, anders dan in een gesprek na afloop van de vergadering (desgewenst) en in een verslagje dat van de bevindingen wordt gemaakt. Er wordt gelet op de openbaarheid van de vergadering, de ontvangst, de vergaderorde, de planbehandeling en overige punten.

Van de resultaten is een samenvatting gemaakt, die in februari 2007 gepubliceerd is. U kunt de rapportage hier downloaden.

In 2009/2010 is opnieuw een visitatie gehouden, dit maal bij 16 gemeenten. Zestien personen waren in groepjes van twee de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit behulpzaam bij het bezoeken van commissies. De tweede visitatie verschilt van de eerste in de keuze voor nagesprekken met commissieleden en (ambtelijk) secretarissen of plantoelichters.

Het verslag hiervan 'Kwaliteit kost tijd' van oktober 2010 is hier te downloaden. 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit