Publicatie: 25-09-09Welstand langs wegen - handreiking voor lokaal beleid

De rijksoverheid heeft de ambitie om de kwaliteit van snelwegen te verhogen. Niet alleen moet de weg zelf beter en eenduidiger worden vormgegeven, ook de omgeving van de weg verdient aandacht. Dat gebeurt vanuit het besef dat de snelweg een intensief gebruikte openbare ruimte is. Zoals in elke stad en elk dorp de aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte groot is, zou dat ook zo moeten zijn bij snelwegen.
Vanuit die notie heeft het Rijk de afgelopen jaren gewerkt aan het project Routeontwerp.
Snelwegomgevingen zijn geen eigendom van het Rijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, en zij zijn ook de partij die de bouwvergunning afgeeft voor geluidsschermen, tankstations, bruggen en viaducten. Het is in het belang van rijk én gemeenten dat zij kwaliteitscriteria formuleren die richtsnoer zijn voor de bouwplannen op en aan de snelweg. Deze handreiking voor gemeenten geeft tips en suggesties voor het opstellen van zulk kwaliteitsbeleid.

De publicatie is tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl.
 

Welstand langs wegen

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • De markt moet nu zijn kwaliteiten tonen

  Interview architect Thijs Asselbergs: Overheid en experts hebben 't niet meer voor het zeggen. De markt heeft die rol.

  lees artikel

 • Erfgoed Deal: 40 mln voor grote verbouwing

  Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ondertekent de Erfgoed Deal met 12 andere partijen: 40 mln voor De Grote Verbouwing van NL.

  lees artikel

 • Procesregels schrappen: levensgevaarlijk!

  De Omgevingswet dereguleert niet alleen regels over normen en eisen, maar ook over het proces. Levensgevaarlijk!

  lees artikel

 • Teken de oproep Fiks Nederland!

  Windmolens, zonneparken en nieuwe wijken bedreigen onze identiteit. Of zijn ze er juist en verrijking van?

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit