Publicatie: 25-09-09Welstand langs wegen - handreiking voor lokaal beleid

De rijksoverheid heeft de ambitie om de kwaliteit van snelwegen te verhogen. Niet alleen moet de weg zelf beter en eenduidiger worden vormgegeven, ook de omgeving van de weg verdient aandacht. Dat gebeurt vanuit het besef dat de snelweg een intensief gebruikte openbare ruimte is. Zoals in elke stad en elk dorp de aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte groot is, zou dat ook zo moeten zijn bij snelwegen.
Vanuit die notie heeft het Rijk de afgelopen jaren gewerkt aan het project Routeontwerp.
Snelwegomgevingen zijn geen eigendom van het Rijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, en zij zijn ook de partij die de bouwvergunning afgeeft voor geluidsschermen, tankstations, bruggen en viaducten. Het is in het belang van rijk én gemeenten dat zij kwaliteitscriteria formuleren die richtsnoer zijn voor de bouwplannen op en aan de snelweg. Deze handreiking voor gemeenten geeft tips en suggesties voor het opstellen van zulk kwaliteitsbeleid.

De publicatie is tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl.
 

Welstand langs wegen

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Lunchlezing 22 april

  Deze lunchlezing gaat over Nut en noodzaak van transformatiekaders bij het integraal ontwerpen aan cultureel erfgoed.

  lees artikel

 • Dag van de Ontwerpkracht

  Save the Date: de 3e Dag van de Ontwerpkracht vindt plaats op 4 juli te Tilburg

  lees artikel

 • Onze Plek - gesprekken over de omgeving

  We gaan luisteren naar ideeën van burgers voor de toekomst van hun plek. Zestien ontwerpers gaan met ze in gesprek.

   

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit