Publicatie: 25-09-09Welstand langs wegen - handreiking voor lokaal beleid

De rijksoverheid heeft de ambitie om de kwaliteit van snelwegen te verhogen. Niet alleen moet de weg zelf beter en eenduidiger worden vormgegeven, ook de omgeving van de weg verdient aandacht. Dat gebeurt vanuit het besef dat de snelweg een intensief gebruikte openbare ruimte is. Zoals in elke stad en elk dorp de aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte groot is, zou dat ook zo moeten zijn bij snelwegen.
Vanuit die notie heeft het Rijk de afgelopen jaren gewerkt aan het project Routeontwerp.
Snelwegomgevingen zijn geen eigendom van het Rijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, en zij zijn ook de partij die de bouwvergunning afgeeft voor geluidsschermen, tankstations, bruggen en viaducten. Het is in het belang van rijk én gemeenten dat zij kwaliteitscriteria formuleren die richtsnoer zijn voor de bouwplannen op en aan de snelweg. Deze handreiking voor gemeenten geeft tips en suggesties voor het opstellen van zulk kwaliteitsbeleid.

De publicatie is tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl.
 

Welstand langs wegen

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit