Publicatie: 04-10-12Bewonerswelstand

Hebben bewoners de overheid wel nodig bij het beheren van de ruimtelijke kwaliteit van hun woon- en werkomgeving? Zouden bewoners niet zelf, gezamenlijk, kunnen bepalen wat ze mooi en lelijk vinden, goed en slecht, en met elkaar afspreken dat voortaan het goede wordt gedaan en het slechte nagelaten? Hou zou een systeem van 'bewonerswelstand' er uit kunnen zien?

Flip ten Cate heeft in 2012 zijn gedachten daarover laten gaan in artikelen op de website ruimtevolk en in het tijdschrift MO/Samenlevingsopbouw. De pdf van dat laatste artikel, uit oktober 2012, treft u hier.


Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Benoeming adviseurs door het college

  De raad kan de benoeming van adviseurs in de nieuwe adviescommissie mandateren aan het college van b & w

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit