Publicatie: 01-01-11Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke kwaliteit

In december 2010 verscheen de publicatie 'Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke kwaliteit. Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies'. De belangstelling voor de publicatie was overweldigend. Binnen enkele (kerst-)weken was de gehele kosteloze voorraad vergeven. U kunt echter hier een pdfexemplaar van de brochure downloaden. Op deze pagina treft u de teksten, aangevuld met commentaren, actualiteiten, modelteksten en jurisprudentie.

Op 1 oktober 2010 zijn nieuwe regels van kracht geworden voor het bouwen en verbouwen van een huis of bedrijf. Sindsdien zijn veel meer bouwwerken vergunningvrij geworden. Voor alle bouwwerken tot 5 meter hoog op alle achtererven en zij-erven in Nederland is geen vergunning meer nodig voor het bouwen. De gemeente mag in principe geen eisen meer stellen aan het uiterlijk van deze gebouwen.
Vergunningvrij bouwen is niet nieuw. Ook vroeger was het mogelijk om vrij kleine bouwwerken – schuurtjes, serres, dakkapellen – in de achtertuin te bouwen. Zolang het om achtertuintjes van woningen gaat, is daar uit welstandsoogpunt niets mis mee, ook al wordt licht en lucht in woningen niet meer gegarandeerd. Maar als kwaliteit ook geen eis meer mag zijn op de enorme achtererven bij boerderijen, achter de supermarkt en op het bedrijfsterrein, dan ligt verrommeling op de loer.
De gemeente is niet al haar instrumenten kwijt, gelukkig. Met een goede communicatie, met inzet van het bestemmingsplan en de welstandsnota en met verstandig cultuurhistorisch beleid is de kwaliteit te beïnvloeden. Hoe dat kan, is in deze brochure beschreven.
Download hier de brochure

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Benoeming adviseurs door het college

  De raad kan de benoeming van adviseurs in de nieuwe adviescommissie mandateren aan het college van b & w

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit