Publicatie: 29-06-22Jaarverslag over 2021

In het coronajaar 2021 heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet stilgezeten. De reguliere (lobby-)activiteiten van de Federatie kregen aandacht. Er werden brieven aan de informateur gestuurd over het belang van ruimtelijke kwaliteit en contacten aangeknoopt met nieuwe woordvoerders op het terrein van de relevante wet- en regelgeving. De Federatie kreeg een opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te onderzoeken hoe onze adviseurs omgaan met vergunningaanvragen voor verduurzaming in beschermde stadsgezichten.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn er webinars georganiseerd en artikelen geschreven over de manier waarop de nieuwe gemeentelijke adviescommissie kan worden ingesteld en vormgegeven.

De Federatie schonk verder in 2021 veel aandacht aan de het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur, waarin 8 criteria zijn geformuleerd die van belang zijn voor iedereen die werkt aan ruimtelijke kwaliteit. En veel energie is gestoken in het voeden en in stand houden van het Impact Netwerk voor bouwcultuur dat in 2020 is opgericht. Veel meer over dit alles in het jaarverslag.

Download het jaarverslag hier

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Film Duurzaam, Mooi Nederland

  De ruimtelijke kwaliteitsorganisaties en FRK maakten een film over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

  lees artikel

 • Ontwerpkracht voor Mooi Nederland

  De ruimtelijk ontwerpers richten Platform Ontwerp NL op: gebundelde ontwerpkracht voor Hugo de Jonge's Mooi Nederland.

  lees artikel

 • 'We gaan profijt hebben van erfgoed'

  Zet erfgoed in om de problemen van vandaag en morgen op te lossen. Marieke van Zanten bewijst dat het kan.

  lees artikel

 • Vijf adviezen voor Mooi Nederland

  Minister Hugo de Jonge start het programma Mooi Nederland. Vijf adviezen van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit