Publicatie: 29-06-22Jaarverslag over 2021

In het coronajaar 2021 heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet stilgezeten. De reguliere (lobby-)activiteiten van de Federatie kregen aandacht. Er werden brieven aan de informateur gestuurd over het belang van ruimtelijke kwaliteit en contacten aangeknoopt met nieuwe woordvoerders op het terrein van de relevante wet- en regelgeving. De Federatie kreeg een opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te onderzoeken hoe onze adviseurs omgaan met vergunningaanvragen voor verduurzaming in beschermde stadsgezichten.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn er webinars georganiseerd en artikelen geschreven over de manier waarop de nieuwe gemeentelijke adviescommissie kan worden ingesteld en vormgegeven.

De Federatie schonk verder in 2021 veel aandacht aan de het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur, waarin 8 criteria zijn geformuleerd die van belang zijn voor iedereen die werkt aan ruimtelijke kwaliteit. En veel energie is gestoken in het voeden en in stand houden van het Impact Netwerk voor bouwcultuur dat in 2020 is opgericht. Veel meer over dit alles in het jaarverslag.

Download het jaarverslag hier

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Lunchlezing 22 april

  Deze lunchlezing gaat over Nut en noodzaak van transformatiekaders bij het integraal ontwerpen aan cultureel erfgoed.

  lees artikel

 • Dag van de Ontwerpkracht

  Save the Date: de 3e Dag van de Ontwerpkracht vindt plaats op 4 juli te Tilburg

  lees artikel

 • Onze Plek - gesprekken over de omgeving

  We gaan luisteren naar ideeën van burgers voor de toekomst van hun plek. Zestien ontwerpers gaan met ze in gesprek.

   

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit