Publicatie: 29-06-22Jaarverslag over 2021

In het coronajaar 2021 heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet stilgezeten. De reguliere (lobby-)activiteiten van de Federatie kregen aandacht. Er werden brieven aan de informateur gestuurd over het belang van ruimtelijke kwaliteit en contacten aangeknoopt met nieuwe woordvoerders op het terrein van de relevante wet- en regelgeving. De Federatie kreeg een opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te onderzoeken hoe onze adviseurs omgaan met vergunningaanvragen voor verduurzaming in beschermde stadsgezichten.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn er webinars georganiseerd en artikelen geschreven over de manier waarop de nieuwe gemeentelijke adviescommissie kan worden ingesteld en vormgegeven.

De Federatie schonk verder in 2021 veel aandacht aan de het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur, waarin 8 criteria zijn geformuleerd die van belang zijn voor iedereen die werkt aan ruimtelijke kwaliteit. En veel energie is gestoken in het voeden en in stand houden van het Impact Netwerk voor bouwcultuur dat in 2020 is opgericht. Veel meer over dit alles in het jaarverslag.

Download het jaarverslag hier

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Lunchlezing #5

  Geef je nu op voor de lunchlezing over circulair bouwen van Libau en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit! 

  lees artikel

 • Tijdelijk omgevingsplan tot 2032

  Gemeenten krijgen acht jaar de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten in een omgevingsplan: tot 1-1-2032.

  lees artikel

 • Nieuwe directeur MariŽlle Hoefsloot

  Mariëlle Hoefsloot wordt de nieuwe directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Hoefsloot start op 1 oktober

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit