Publicatie: 29-06-22Jaarverslag over 2021

In het coronajaar 2021 heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet stilgezeten. De reguliere (lobby-)activiteiten van de Federatie kregen aandacht. Er werden brieven aan de informateur gestuurd over het belang van ruimtelijke kwaliteit en contacten aangeknoopt met nieuwe woordvoerders op het terrein van de relevante wet- en regelgeving. De Federatie kreeg een opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te onderzoeken hoe onze adviseurs omgaan met vergunningaanvragen voor verduurzaming in beschermde stadsgezichten.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn er webinars georganiseerd en artikelen geschreven over de manier waarop de nieuwe gemeentelijke adviescommissie kan worden ingesteld en vormgegeven.

De Federatie schonk verder in 2021 veel aandacht aan de het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur, waarin 8 criteria zijn geformuleerd die van belang zijn voor iedereen die werkt aan ruimtelijke kwaliteit. En veel energie is gestoken in het voeden en in stand houden van het Impact Netwerk voor bouwcultuur dat in 2020 is opgericht. Veel meer over dit alles in het jaarverslag.

Download het jaarverslag hier

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Lunchlezing natuurinclusief bouwen

  Op 8 december 2022 is er een lunchlezing over ruimtelijke kwaliteit en natuurinclusief bouwen. Geef je nu op.

  lees artikel

 • Triage gewenst voor monumenten

  Het water komt, onherroepelijk. Welke monumenten gaan we redden, welke geven we op?

  lees artikel

 • Criteria voor omgevingskwaliteit

  Vorig jaar verscheen het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur. FRK heeft de 8 kwaliteitscriteria vertaald.

  lees artikel

 • Vijf adviezen voor Mooi Nederland

  Minister Hugo de Jonge start het programma Mooi Nederland. Vijf adviezen van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit