Publicatie: 30-05-13De Aantrekkelijke Snelwegomgeving

Alertheid op de beeldkwaliteit van snelwegen en de inpassingsmogelijkheden maken de omgeving mooier en vergroten het draagvlak.

        In de publicatie De Aantrekkelijke Snelwegomgeving heeft het Team Ruimtelijke Kwaliteit op verzoek van Rijkswaterstaat een groot aantal voorbeelden beschreven van investeringen in de snelweg, die geleid hebben tot een grote kwaliteitsverbetering in de omgeving.
Dankzij het feit dat belangen als ecologie, recreatie, cultuurhistorie, sociale veiligheid, beeldende kunst en ontspanning in deze voorbeeldprojecten zijn gehonoreerd, is de snelwegomgeving niet alleen aantrekkelijker geworden, ook de oppositie tegen de weg is verminderd en de juristerij nam dientengevolge af.

De magazine-achtige uitgave bevat veel foto's en is zo geschreven dat de voorbeelden ook voor nieuwe investeringen in infrastructuur zeer hanteerbaar zullen blijken te zijn.

De uitgave is, zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten aan te vragen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit