Publicatie: 30-05-13De Aantrekkelijke Snelwegomgeving

Alertheid op de beeldkwaliteit van snelwegen en de inpassingsmogelijkheden maken de omgeving mooier en vergroten het draagvlak.

        In de publicatie De Aantrekkelijke Snelwegomgeving heeft het Team Ruimtelijke Kwaliteit op verzoek van Rijkswaterstaat een groot aantal voorbeelden beschreven van investeringen in de snelweg, die geleid hebben tot een grote kwaliteitsverbetering in de omgeving.
Dankzij het feit dat belangen als ecologie, recreatie, cultuurhistorie, sociale veiligheid, beeldende kunst en ontspanning in deze voorbeeldprojecten zijn gehonoreerd, is de snelwegomgeving niet alleen aantrekkelijker geworden, ook de oppositie tegen de weg is verminderd en de juristerij nam dientengevolge af.

De magazine-achtige uitgave bevat veel foto's en is zo geschreven dat de voorbeelden ook voor nieuwe investeringen in infrastructuur zeer hanteerbaar zullen blijken te zijn.

De uitgave is, zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten aan te vragen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Investeer in wonen in plaats van bouwen

  Opiniestuk van Flip ten Cate in NRC 14 mei

  lees artikel

 • Lunchlezing 22 april

  Deze lunchlezing gaat over Nut en noodzaak van transformatiekaders bij het integraal ontwerpen aan cultureel erfgoed.

  lees artikel

 • Dag van de Ontwerpkracht

  Save the Date: de 3e Dag van de Ontwerpkracht vindt plaats op 4 juli te Tilburg

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit