Agenda

Februari 2019


14-02 Cultuur werkt voor de Provincie! Kunsten '92
14-02 Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht
21-02 Ondertekening Erfgoeddeal Rijksoverheid 

Maart 2019


07-03 Vaststelling Invoeringswet Tweede Kamer
11-03 Planologielezing minister Kajsa Ollongren (BZK), RUG
14-03 Overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Tweede Kamer (Wordt verplaatst)
20-03 Provinciale Staten & Waterschappen verkiezingen 
22-03 Regio van de Toekomst slotbijeenkomst BNSP/NVTL
28-03 BNG Bank Erfgoedprijs Kunsten ‘92
30-03 We doen het samen festival LSA bewoners, Oranjefonds, VNG e.a.

April 2019


09-04 Building Holland Duurzaam Gebouwd
24-04 Werkplaats Omgevingskwaliteit Jong FRK i.s.m. netwerk Jonge Leefomgeving

Mei 2019


14 t/m 16-05 Monumentenbeurs Nederland Monumentenland, RCE e.a.

Juni 2019


06-06 NMo NU11 Energietransitie en werelderfgoed met Stichting Werelderfgoed Nederland
04 t/m 06-06 Provada
14 t/m 16-06 Dag van de Architectuur
17 t/m 23-06 We make the city gem. Amsterdam, Pakhuis de Zwijger e.a.
25-06 Schakeldag 2019, Rijkswaterstaat en Aan de slag met de Omgevingswet

Juli 2019


Augustus 2019


-

September 2019


14-9 Open Monumentendag BankGiro Loterij en partners
26 t/m 28-9 Springtij forum stichting Springtij

Oktober 2019


19 t/m 27-10 Dutch Design Week ABNAMRO, gem. Eindhoven e.a.
28-10 Dag van de Stad Agenda Stad, Rijksoverheid, steden en partners
10-10 Dag van de Omgevingswet VVM en partners

November 2019


07-11 Nationaal Sustainability Congres Sustainalize e.a.
14-11 Monumentencongres Federatie Instandhouding Monumenten e.a.

December 2019


Support Fiks Nederland!

Al 405 supporters ondersteunen deze oproep. Ook ondertekenen? Meld je hier aan.

 • Ton Jansen
 • Renée Koning
 • Anthony Tom
 • Jef Mühren
 • Barry van Dijck
 • David van Zelm van Eldik
 • Kees de Graaf
 • Harry Boeschoten
 • Rienk Kuiper
 • Riet Dumont
 • Samantha Visser
 • Wim de Haas
 • Anne van Kuijk
 • Nico Nelissen
 • Annemiek Rijckenberg
 • Maarten Tas
 • Peter Paul Witsen
 • Iris Thewessen
 • Peter van Schie
 • Leon van Meijel
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit