Agenda

Februari 2019


14-02 Cultuur werkt voor de Provincie! Kunsten '92
14-02 Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht
21-02 Ondertekening Erfgoeddeal Rijksoverheid 

Maart 2019


07-03 Vaststelling Invoeringswet Tweede Kamer
11-03 Planologielezing minister Kajsa Ollongren (BZK), RUG
14-03 Overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Tweede Kamer (Wordt verplaatst)
20-03 Provinciale Staten & Waterschappen verkiezingen 
22-03 Regio van de Toekomst slotbijeenkomst BNSP/NVTL
28-03 BNG Bank Erfgoedprijs Kunsten ‘92
30-03 We doen het samen festival LSA bewoners, Oranjefonds, VNG e.a.

April 2019


09-04 Building Holland Duurzaam Gebouwd
24-04 Werkplaats Omgevingskwaliteit Jong FRK i.s.m. netwerk Jonge Leefomgeving

Mei 2019


14 t/m 16-05 Monumentenbeurs Nederland Monumentenland, RCE e.a.

Juni 2019


06-06 NMo NU11 Energietransitie en werelderfgoed met Stichting Werelderfgoed Nederland
04 t/m 06-06 Provada
14 t/m 16-06 Dag van de Architectuur
17 t/m 23-06 We make the city gem. Amsterdam, Pakhuis de Zwijger e.a.
25-06 Schakeldag 2019, Rijkswaterstaat en Aan de slag met de Omgevingswet

Juli 2019


Augustus 2019


-

September 2019


14-9 Open Monumentendag BankGiro Loterij en partners
26 t/m 28-9 Springtij forum stichting Springtij

Oktober 2019


19 t/m 27-10 Dutch Design Week ABNAMRO, gem. Eindhoven e.a.
28-10 Dag van de Stad Agenda Stad, Rijksoverheid, steden en partners
10-10 Dag van de Omgevingswet VVM en partners

November 2019


07-11 Nationaal Sustainability Congres Sustainalize e.a.
14-11 Monumentencongres Federatie Instandhouding Monumenten e.a.

December 2019


Support Fiks Nederland!

Al 375 supporters ondersteunen deze oproep. Ook ondertekenen? Meld je hier aan.

 • Rob van Aerschot
 • Marjorie Verhoek
 • Eelco van Welie
 • Irmgard van Koningsbruggen
 • Francesco Veenstra
 • Monica Alkemade
 • Marloes Eskens
 • Els van der Laan
 • Els van der Laan
 • Barry van Dijck
 • elisabeth boersma
 • Ronald Löhr
 • H.Smit
 • Egbert Stolk
 • Ben Kuipers
 • Theo ter Hark
 • Gitta op den Akker
 • Edward Geluk
 • Victor Ackerman
 • Koos Kok
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit