Routekaart erfgoed

Libau heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving deze zomer een interactieve handreiking opgesteld voor ruimtelijke plannen met erfgoedwaarden.  

Onderdeel van deze handreiking vormen routekaarten voor respectievelijk plannen op object- en ensembleniveau en gebiedsontwikkelingen op buurt- en wijkniveau. In de routekaarten is per halte aangegeven wat de rol van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag is. Ook zijn in de routekaarten de gesprekken over de opgave tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag, sturing op kwaliteit aan de voorkant van het proces door de beleidsadviseurs en ontwerponderzoek stevig ingebed.  

Omdat er veel vraag naar zulke schema’s is, wordt nu met het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijkheid onderzocht om onder andere van de handreiking een website te maken.  

In RO Magazine schreef Libau-medewerker ing. Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige, BNSP) en atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit onder de titel ‘Welstand houdt natuurlijk stand’, hier over.    
http://romagazine.nl/welstand-houdt-natuurlijk-stand/23930   

Nadere informatie over de routekaart: info@libau.nl of www.libau.nl  

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit