Routekaart erfgoed

Libau heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving deze zomer een interactieve handreiking opgesteld voor ruimtelijke plannen met erfgoedwaarden.  

Onderdeel van deze handreiking vormen routekaarten voor respectievelijk plannen op object- en ensembleniveau en gebiedsontwikkelingen op buurt- en wijkniveau. In de routekaarten is per halte aangegeven wat de rol van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag is. Ook zijn in de routekaarten de gesprekken over de opgave tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag, sturing op kwaliteit aan de voorkant van het proces door de beleidsadviseurs en ontwerponderzoek stevig ingebed.  

Omdat er veel vraag naar zulke schema’s is, wordt nu met het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijkheid onderzocht om onder andere van de handreiking een website te maken.  

In RO Magazine schreef Libau-medewerker ing. Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige, BNSP) en atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit onder de titel ‘Welstand houdt natuurlijk stand’, hier over.    
http://romagazine.nl/welstand-houdt-natuurlijk-stand/23930   

Nadere informatie over de routekaart: info@libau.nl of www.libau.nl  

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit