Routekaart erfgoed

Libau heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving deze zomer een interactieve handreiking opgesteld voor ruimtelijke plannen met erfgoedwaarden.  

Onderdeel van deze handreiking vormen routekaarten voor respectievelijk plannen op object- en ensembleniveau en gebiedsontwikkelingen op buurt- en wijkniveau. In de routekaarten is per halte aangegeven wat de rol van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag is. Ook zijn in de routekaarten de gesprekken over de opgave tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag, sturing op kwaliteit aan de voorkant van het proces door de beleidsadviseurs en ontwerponderzoek stevig ingebed.  

Omdat er veel vraag naar zulke schema’s is, wordt nu met het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijkheid onderzocht om onder andere van de handreiking een website te maken.  

In RO Magazine schreef Libau-medewerker ing. Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige, BNSP) en atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit onder de titel ‘Welstand houdt natuurlijk stand’, hier over.    
http://romagazine.nl/welstand-houdt-natuurlijk-stand/23930   

Nadere informatie over de routekaart: info@libau.nl of www.libau.nl  

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit