19-12-22Nieuwe energie in oude stadsgezichten

Monumenten en beschermde stadsgezichten zijn lang gevrijwaard gebleven van duurzaamheidsingrepen, maar met de energiecrisis zijn maatregelen onontkoombaar. Het goede nieuws: ingrijpen leidt regelmatig ook tot hogere beeldkwaliteit, blijkt uit een inventarisatie van 41 plannen tot verduurzaming van beschermde stadsgezichten.

In 2016 stortte bij een verbouwing een huis op de markt van Den Bosch in. Het pand ernaast, 'De Kleine Winst' is een van de voorbeelden uit het onderzoek naar verduurzaming. Ooit had Jeroen Bosch hier zijn atelier. Foto FtC

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inventariseerde de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in samenwerking met het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland de meest voorkomende duurzaamheidsmaatregelen in beschermde stadsgezichten. Enerzijds gaat het om opwekken van energie en warmte, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen, anderzijds om energiebesparing, zoals het nemen van isolatiemaatregelen. Centraal stond de vraag hoe kwaliteitscommissies over dergelijke maatregelen in deze gebieden oordeelden.

Lees het nieuwsbericht, of download het hele rapport

Lees verder: het artikel uit de Nieuwsbrief FRK #62

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit