30-11-22Lunchlezing natuurinclusief bouwen

Geef je nu op voor de gratis bij te wonen lunchlezing over natuurinclusief bouwen en biodiversiteit van Het Oversticht en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit!In 2021 is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) gestart om het thema ‘Duurzaamheid’ bespreekbaar te maken onder de leden en in het werkveld. In meerdere (digitale) bijeenkomsten en in een film voor raadsleden waarin we goede voorbeelden aan analyse onderwerpen is, vaak in samenwerking met medewerkers van regionale en aanverwante organisaties, verkend hoe we duurzaamheid kunnen en moeten formuleren en hoe we het praktisch kunnen vormgeven in ons werk. Concreet heeft dit onder meer de film ‘Duurzaam, mooi Nederland’ opgeleverd alsmede de inventarisatie Duurzaamheid in beschermde stadsgezichten, die in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd verricht.

Onder de leden van de Federatie zijn veel mooie, maar ook minder bekende voorbeelden te vinden. Het is belangrijk om casussen, bevindingen en ervaringen uit te wisselen. Om dit te faciliteren start de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit met een serie tweemaandelijkse digitale lunchlezingen.

Lunchlezing #1: donderdag 8 december 12-13 uur
Biodiversiteit en natuurinclusief bouwen als onderdeel van omgevingskwaliteit
Door Anneke Coops en Tim Vredeveld van Het Oversticht  

Om de alarmerend afnemende biodiversiteit enigszins het hoofd te kunnen bieden, wint natuurinclusief bouwen aan terrein. Het levert naast prettige woningen voor mensen, ook meer ruimte op voor onze fladderende, tjilpende en kruipende soortgenoten. Het opnemen van biodiversiteitsdoelstellingen in de gebouwde omgeving vraagt om een andere mindset, samenwerkingen én om een gereedschapskist. In Overijssel zijn hierin al flinke stappen gezet.

Het Oversticht deelt de opgedane ervaringskennis en de aanpak in Overijssel over natuurinclusief bouwen graag. Het is bovendien dé gelegenheid om met collega’s bij te praten en ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop biodiversiteit en natuurinclusief bouwen een plek krijgen in beleid en commissies.
 
Het programma
12.00 – 12.30 uur      Introductie biodiversiteit en natuurinclusief bouwen door Anneke Coops en Tim Vredeveld van Het Oversticht. Zij vertellen over de Overijsselse aanpak, laten enkele concrete casussen zien en geven tips hoe natuurinclusief bouwen bespreekbaar kan worden gemaakt.
12.30 – 12.50 uur      Uitwisseling van ervaringen en discussie
12.50 – 13.00 uur      Gezamenlijke afsluiting

Meld je aan voor de lunchlezing via info@ruimtelijkekwaliteit.nl en ontvang de link voor de webinar!

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit