15-09-22Triage gewenst voor monumenten

Het is onloochenbaar: de zeespiegel stijgt en op de lange duur maakt het water West-Nederland onbewoonbaar. De gevolgen zijn enorm. Eén ervan is het massale verlies van cultureel erfgoed. Er is een systeem nodig van triage: we moeten bepalen welke monumentale bouwwerken we kunnen redden, en welke we moeten opgeven.

Amsterdam zullen we wel redden. Maar leggen we ook een dijk om Gouda heen? En de heksenwaag van Oudewater? Wie bepaalt eigenlijk welk monument er gered wordt en welk wordt opgegeven? De vraag is urgent in Groningen, maar wordt dat straks ook in de rest van Nederland. We hebben rationele argumenten nodig waarmee we de emotie de baas kunnen.

 

Lees verder: Nieuwsbrief FRK # 61

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit