15-09-22Triage gewenst voor monumenten

Het is onloochenbaar: de zeespiegel stijgt en op de lange duur maakt het water West-Nederland onbewoonbaar. De gevolgen zijn enorm. Eén ervan is het massale verlies van cultureel erfgoed. Er is een systeem nodig van triage: we moeten bepalen welke monumentale bouwwerken we kunnen redden, en welke we moeten opgeven.

Amsterdam zullen we wel redden. Maar leggen we ook een dijk om Gouda heen? En de heksenwaag van Oudewater? Wie bepaalt eigenlijk welk monument er gered wordt en welk wordt opgegeven? De vraag is urgent in Groningen, maar wordt dat straks ook in de rest van Nederland. We hebben rationele argumenten nodig waarmee we de emotie de baas kunnen.

 

Lees verder: Nieuwsbrief FRK # 61

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit