07-07-22Ontwerpkracht voor Mooi Nederland

Op de Dag van de Ontwerpkracht, 6 juli 2022 in Deventer, presenteerde de vakgemeenschap van ruimtelijke ontwerpers Platform Ontwerp NL (i.o.) aan minister Hugo de Jonge als aanspreekpunt voor de inzet van ontwerpkracht voor de verbouwing van Nederland.

De organisatoren van de dag, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen  (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL), in samenwerking met de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), de Vereniging Deltametropool, NLingenieurs en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bundelen de krachten en zetten hun gezamenlijke kennis en kunde in om de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Hugo de Jonge, te helpen met de grote verbouwing van Nederland.

De minister presenteerde naast Mooi Nederland de Nationale Omgevingsvisie Executie (NOVEX). De minister ontving, ter stimulering, de eerste Bokaal van de Ontwerpkracht uit handen van Ben Kuipers, voorzitter van de 100-jarige NVTL. 

Opgaven en aanpak

De fysieke leefomgeving in Nederland staat onder druk door alle opgaven die een plek moeten krijgen: duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, biodiversiteit en natuurherstel, de daling en verzilting van de bodem, maar ook de transitie van de landbouw en de overstap op schone energie. Op de Dag van de Ontwerpkracht onderzochten deelnemers in zes masterclasses de kansen en mogelijkheden voor een integrale aanpak van verstedelijking, de toekomst van het landschap en de energietransitie - met inspirerende voorbeelden en in discussie met belanghebbenden.

Brede allianties, vaardige opdrachtgevers

Planologen, stedenbouwers en landschapsarchitecten kunnen binnen breed samengestelde allianties met ontwerpend onderzoek vraagstukken ontrafelen, de complexiteit van opgaven inzichtelijk maken, kansen en knelpunten in beeld brengen, belangen verenigen en oplossingen ontwerpen en verbeelden. De benadering van de grote opgaven vergt vaardige opdrachtgevers en brede allianties, opgebouwd uit alle betrokken stakeholders, namelijk opdrachtgevers en overheden, kennisinstellingen en adviseurs, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, bestuurders en ontwerpers. Landschapsarchitect Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs) en landschapsarchitect, stedenbouwkundige en architect Winy Maas (MVRDV) begonnen de dag met inspirerende verhalen en vergezichten zonder voorbij te gaan aan de huidige hindernissen. Dagvoorzitter Frénk van der Linden blikte in zijn slotwoord terug op een enerverende dag en blikte vooruit op de mooie uitkomsten van de bundeling van ontwerpkracht.  

Plannenparade

De Dag van de Ontwerpkracht markeerde ook de aftrap van de Plannenparade, een rondreizende expositie die gedurende een jaar op verschillende locaties in Nederland ontwerpen toont waarin de grote opgaven zijn geïncorporeerd. 

Beeld

De minister ontving de eerste Bokaal van de Ontwerpkracht uit handen van Ben Kuipers, voorzitter van de 100 jarige NVTL.

(Foto Thijs ter Hart)

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit