30-06-22'We gaan profijt hebben van erfgoed'

Over beschermen heeft Marieke van Zanten het bijna nooit. Haar vizier is gericht op de bijdrage die erfgoed kan leveren aan het oplossen van actuele kwesties. Een gesprek over de betekenis van ongebruikt erfgoed voor nieuwe projecten.

‘We zetten nu onze kennis vooral in voor het behoud van erfgoed. Begrijp me niet verkeerd, dat is belangrijk, maar ik kijk naar de toekomst. Ik wil het erfgoed inzetten voor nieuwe projecten en voor de samenleving als geheel. Veel erfgoed blijft onzichtbaar en ongebruikt, omdat de nadruk nu ligt op het beschermen van materieel erfgoed, waar vooral experts en ambtenaren mee bezig zijn.’

Lees verder: Nieuwsbrief FRK # 60

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit