30-06-22'We gaan profijt hebben van erfgoed'

Over beschermen heeft Marieke van Zanten het bijna nooit. Haar vizier is gericht op de bijdrage die erfgoed kan leveren aan het oplossen van actuele kwesties. Een gesprek over de betekenis van ongebruikt erfgoed voor nieuwe projecten.

‘We zetten nu onze kennis vooral in voor het behoud van erfgoed. Begrijp me niet verkeerd, dat is belangrijk, maar ik kijk naar de toekomst. Ik wil het erfgoed inzetten voor nieuwe projecten en voor de samenleving als geheel. Veel erfgoed blijft onzichtbaar en ongebruikt, omdat de nadruk nu ligt op het beschermen van materieel erfgoed, waar vooral experts en ambtenaren mee bezig zijn.’

Lees verder: Nieuwsbrief FRK # 60

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit