08-11-21Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

Algemeen wordt aangenomen dat de welstandsadvisering is begonnen in 1898, toen op initiatief van enkele Amsterdamse architecten door het gemeentebestuur van Amsterdam een adviescommissie werd ingesteld voor de architectonische kwaliteit van het museumkwartier. De advisering beperkte zich aanvankelijk tot bouwwerken op gemeentegrond, totdat in 1912 in Laren de eerste bouwverordening werd vastgesteld die welstandsadvisering ook voor particuliere bouwplannen verplicht stelde.

Nu blijkt echter dat de Kwaliteitskamer van Gent en de stadsbouwmeester van die stad een geschiedenis hebben die teruggaat tot 27 december 1823

Lees verder: Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit #58

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit