18-10-21Monumenten tegen rampen beschermen

De aardgas-aardbevingen in Groningen hebben duizenden monumenten beschadigd. De herstelkosten lijken onbetaalbaar. Moeten we die monumenten maar opgeven? Wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt, als monumenten door rampen of oorlogsgeweld worden bedreigd?

Ooit (in 1954, in het Haagse UNESCO-conferentie) werd een systeem ontwikkeld om bijzondere monumenten te beschermen tegen oorlogsgeweld. Erfgoed is geen 'eigendom' van een land, maar van de wereldgemeenschap en vernietiging ervan treft daarom niet alleen het slachtoffer, maar ook de dader - was ongeveer de redenering.

Het effect van die conferentie is de introductie geweest van de wit-blauwe schildjes. Monumenten met een bijzondere betekening zijn voorzien van zo'n wit-blauw schildje, om 'de vijand' te waarschuwen dat hij dat gebouw niet moest vernietigen. Een kleine 6.000 monumenten is voorzien van zo'n schildje.Beleid | Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland

Onlangs heeft minister Van Engelshoven te stoppen met het ophangen, controleren en registreren van die schildjes. Ook zonder zijn onze monumenten, volgens de minister, wel voldoende beschermd tegen oorlogsgeweld.

Dat standpunt was niet besproken met de erfgoedsector, en kwam als een grote verrassing. Het is een mooie aanleiding om de bescherming van monumenten tegen geweld opnieuw te agenderen. Niet alleen tegen oorlogsgeweld, maar ook tegen het natuurgeweld van de klimaatverandering. Een recente inventarisatie leert dat 6000 monumenten een groot risico lopen bij eventuele overstromingen en tegelijkertijd lijdt een groot aantal onder bodemdaling en de effecten van verdroging (zoals paalrot).

De erfgoedsector heeft minister Van Engelshoven gevraagd om op korte termijn een symposium te organiseren over de bescherming van monumenten tegen rampen.

Lees hier de brief van de erfgoedorganisaties

 

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit