26-05-21Webinar advisering en digitaal stelsel O-wet

Webinar kwaliteitsadvisering en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Er is het afgelopen jaar een ruime ervaring opgedaan met digitale advisering over ruimtelijke kwaliteit. Het lukt de adviescommissies voor welstand, monumenten en brede ruimtelijke kwaliteit goed om de vergunningaanvragen en bouwtekeningen online te bekijken en erover te beraadslagen.

Blijft dat ook onder de Omgevingswet goed gaan?

Leden van de Federatie bespraken het met experts van de VNG en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zie hier een weergave van het webinar.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit