10-07-20Architecten aan Rotterdams roer

De gemeente Rotterdam zet forse stappen in de deregulering van de bouwregelgeving. Voor kleine projecten met een gering ruimtelijk en bouwtechnisch risico wordt zowel het bouwtoezicht als het oordeel over ruimtelijke kwaliteit geprivatiseerd.

Alle regels blijven weliswaar bestaan, maar ze worden niet meer preventief getoetst door een ambtenaar. De architect is verantwoordelijk voor het toetsen en naleven van de regels. Over zijn linkerschouder kijkt een expert in de bouwregelgeving mee, over zijn rechterschouder een expert in ruimtelijke kwaliteit. Ook de buren worden ruim van tevoren door de architect geïnformeerd. Start en oplevering moeten bij de gemeente gemeld worden. Er is geen tijdrovende vergunning meer nodig - het bouwen wordt vergunningvrij - en er hoeft geen leges te worden betaald. Daar staan wel de kosten van de private kwaliteitsborgers en de gekwalificeerde architect tegenover.

Lees verder: nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit