10-07-20Architecten aan Rotterdams roer

De gemeente Rotterdam zet forse stappen in de deregulering van de bouwregelgeving. Voor kleine projecten met een gering ruimtelijk en bouwtechnisch risico wordt zowel het bouwtoezicht als het oordeel over ruimtelijke kwaliteit geprivatiseerd.

Alle regels blijven weliswaar bestaan, maar ze worden niet meer preventief getoetst door een ambtenaar. De architect is verantwoordelijk voor het toetsen en naleven van de regels. Over zijn linkerschouder kijkt een expert in de bouwregelgeving mee, over zijn rechterschouder een expert in ruimtelijke kwaliteit. Ook de buren worden ruim van tevoren door de architect geïnformeerd. Start en oplevering moeten bij de gemeente gemeld worden. Er is geen tijdrovende vergunning meer nodig - het bouwen wordt vergunningvrij - en er hoeft geen leges te worden betaald. Daar staan wel de kosten van de private kwaliteitsborgers en de gekwalificeerde architect tegenover.

Lees verder: nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit