09-12-19In memoriam Remke Brouwer

Op 3 december overleed Remke Brouwer, na een kort ziekbed. Remke was ruim tien jaar ambtelijk secretaris van de welstandscommissie van Almere en actief lid van de Federatie.

Het klimaat voor een adviescommissie over ruimtelijke kwaliteit in Almere is niet steeds even zonnig geweest. Remke heeft als een leeuw gevochten voor 'haar' commissie en steeds aandacht gevraagd voor de bijzondere architectonische kwaliteit van deze New Town. Ook de ontwikkeling van de komende Floriade had haar bijzondere belangstelling. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zal haar inbreng en warmte missen op de ledenbijeenkomsten waar ze steevast bij aanwezig was.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit