09-12-19In memoriam Remke Brouwer

Op 3 december overleed Remke Brouwer, na een kort ziekbed. Remke was ruim tien jaar ambtelijk secretaris van de welstandscommissie van Almere en actief lid van de Federatie.

Het klimaat voor een adviescommissie over ruimtelijke kwaliteit in Almere is niet steeds even zonnig geweest. Remke heeft als een leeuw gevochten voor 'haar' commissie en steeds aandacht gevraagd voor de bijzondere architectonische kwaliteit van deze New Town. Ook de ontwikkeling van de komende Floriade had haar bijzondere belangstelling. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zal haar inbreng en warmte missen op de ledenbijeenkomsten waar ze steevast bij aanwezig was.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

 • Jaarverslag 2018Jaarverslag 2018

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich voor op de toekomst. Een nieuwe beleidsvisie op komst, en personele wissels.

  lees verder

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit