21-02-19Erfgoed Deal: 40 mln voor grote verbouwing

Erfgoed, zoals monumentale gebouwen, worden vaak beschouwd als obstakels voor een CO2-neutrale energievoorziening en voor beschermingsmaatregelen tegen de klimaatverandering. Ten onrechte. Het erfgoed is juist een inspiratiebron en een richtingwijzer voor de maatregelen die we bij de Grote Verbouwing van Nederland moeten treffen. En het erfgoed brengt ons allen samen in die opgave.

Vanuit die houding heeft Leen Verbeek, de voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit op 21 februari in Madurodam de Erfgoed Deal getekend: een samenwerking van vijf ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, de Federatie Instandhouding Monumenten, de Federatie Grote Monumentengemeenten, landschapspartijen (Natuurmonumenten, Landschappen.NL en Staatsbosbeheer) en het Rijksvastgoedbedrijf. Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar, en VNG en IPO verdubbelen dat bedrag.

Een projectgroep met vertegenwoordigers van overheid en maatschappelijke organisaties telt een werkplan op. Kerndoel is het samenbrengen van verschillende partijen, waaronder tenminste ook betrokken bewoners, in projecten die enerzijds te maken hebben met energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke verdichting en transitie van het landelijk gebied en anderzijds gebruik maken van “erfgoed” als inspiratiebron of oplossing voor geconstateerde problemen.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst”.

De Erfgoeddeal sluit naadloos aan op de oproep Fiks Nederland! van Kunsten '92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Download hier de tekst van de Erfgoed Deal

Lees verder: rijksoverheid

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit