21-12-18Procesregels schrappen: levensgevaarlijk!

Wie dereguleert moet zorgen voor een smetteloze proces-hygiëne. Alleen zo is een transparante belangenafweging te maken. Regels en proces zijn communicerende vaten.
De traditionele overheid stelt grenzen aan het gebruik van de fysieke leefomgeving. In regels is vastgelegd wat mag en niet mag, en de ambtenaar toetst of aan de regels wordt voldaan. Dit ter bescherming van de burgers en in het algemeen belang.
De Omgevingswet breekt hier mee.

Lees verder: Commentaar in onze Nieuwsbrief #47

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit