18-10-18Invoeringswet bedreigt Omgevingskwaliteit

In een brief aan de leden van de Tweede Kamer uit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit grote zorgen over de Invoeringswet, die op enkele belangrijke punten de Omgevingswet wijzigt. De technische bouwvergunning wordt losgeknipt van de kwaliteitseisen die een gemeente wil stellen, zoals bouwhoogte en vorm, respect voor erfgoed, rekening houden met omgevingsbelangen en dergelijke. Die gemeentelijke eisen en wensen zullen in veel gevallen gevolgen hebben voor het ontwerp van het bouwwerk, maar dat kan, na de verleende technische vergunning, nagenoeg niet meer worden veranderd.
Ook schrijft de Federatie in de brief dat het Rijk werk maakt van twee van de drie hoofddoelen van de wet: met regels en normen wordt gegarandeerd dat de veiligheid en de gezondheid worden beschermd. Maar het derde hoofddoel, ‘een goede omgevingskwaliteit’ wordt zonder nadere eisen op het bordje van de gemeenten gelegd. Het normeren van ‘een goede omgevingskwaliteit’ is misschien niet verstandig, maar het rijk mag van gemeenten eisen dat dit nationale doel op zijn minst expliciet bij alle bouwinitiatieven en andere ruimtelijke ingrepen wordt bevorderd. Die eis ontbreekt, garanties op een kwalitatief aangename leefomgeving zijn er niet.

Lees verder in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

download hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees verder: klik hier

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit