18-10-18Invoeringswet bedreigt Omgevingskwaliteit

In een brief aan de leden van de Tweede Kamer uit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit grote zorgen over de Invoeringswet, die op enkele belangrijke punten de Omgevingswet wijzigt. De technische bouwvergunning wordt losgeknipt van de kwaliteitseisen die een gemeente wil stellen, zoals bouwhoogte en vorm, respect voor erfgoed, rekening houden met omgevingsbelangen en dergelijke. Die gemeentelijke eisen en wensen zullen in veel gevallen gevolgen hebben voor het ontwerp van het bouwwerk, maar dat kan, na de verleende technische vergunning, nagenoeg niet meer worden veranderd.
Ook schrijft de Federatie in de brief dat het Rijk werk maakt van twee van de drie hoofddoelen van de wet: met regels en normen wordt gegarandeerd dat de veiligheid en de gezondheid worden beschermd. Maar het derde hoofddoel, ‘een goede omgevingskwaliteit’ wordt zonder nadere eisen op het bordje van de gemeenten gelegd. Het normeren van ‘een goede omgevingskwaliteit’ is misschien niet verstandig, maar het rijk mag van gemeenten eisen dat dit nationale doel op zijn minst expliciet bij alle bouwinitiatieven en andere ruimtelijke ingrepen wordt bevorderd. Die eis ontbreekt, garanties op een kwalitatief aangename leefomgeving zijn er niet.

Lees verder in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

download hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees verder: klik hier

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit