13-07-18Woningbouw-winsten afromen voor kwaliteit

De Vinexoperatie heeft de schatkist al met al 5 miljard gekost voor ontwikkeling van locaties, sanering van grond, ontsluiting en openbare ruimte en groen, schat Steef Buijs. ‘Dat geld was een belangrijk instrument om kwaliteit te creëren.’

‘Wil je nu succes hebben in de ruimtelijke ordening dan moet je financiële middelen zoeken buiten de rijksbegroting. De stijgende kosten voor zorg, onderwijs en uitkeringen verdringen de fysieke investeringen. Je kunt niet concurreren om het geld met de zorg: die strijd verlies je. En het beslag van het sociale domein op de overheidsbegrotingen zal alleen maar toenemen – arbeidskosten zijn er immers dominant en de kans om productiviteit te verhogen praktisch nihil.

In de markt is er geld. Het verschil tussen de bouwkosten van een nieuwe woning en de marktwaarde is groot, zeker in de Randstad. ‘Het is een kwestie van afromen’, zegt Buijs. ‘Het rijk moet de regels aanpassen zodat dit surplus bij de overheid terecht komt. Dat kan via fiscale maatregelen of via de vergunningverlening’.

Lees verder: Interview in Nieuwsbrief 45 FRK

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit