13-07-18Woningbouw-winsten afromen voor kwaliteit

De Vinexoperatie heeft de schatkist al met al 5 miljard gekost voor ontwikkeling van locaties, sanering van grond, ontsluiting en openbare ruimte en groen, schat Steef Buijs. ‘Dat geld was een belangrijk instrument om kwaliteit te creëren.’

‘Wil je nu succes hebben in de ruimtelijke ordening dan moet je financiële middelen zoeken buiten de rijksbegroting. De stijgende kosten voor zorg, onderwijs en uitkeringen verdringen de fysieke investeringen. Je kunt niet concurreren om het geld met de zorg: die strijd verlies je. En het beslag van het sociale domein op de overheidsbegrotingen zal alleen maar toenemen – arbeidskosten zijn er immers dominant en de kans om productiviteit te verhogen praktisch nihil.

In de markt is er geld. Het verschil tussen de bouwkosten van een nieuwe woning en de marktwaarde is groot, zeker in de Randstad. ‘Het is een kwestie van afromen’, zegt Buijs. ‘Het rijk moet de regels aanpassen zodat dit surplus bij de overheid terecht komt. Dat kan via fiscale maatregelen of via de vergunningverlening’.

Lees verder: Interview in Nieuwsbrief 45 FRK

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit