01-06-18De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt 3e leven

Nederland staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking.  Deze opgaven hebben grote impact op de beperkte ruimte in ons land. Tegelijkertijd worden er voortdurend nieuwe plannen gemaakt: van woningbouw tot zonneweides en van de transformatie van een bedrijventerreinen tot de aanleg van nieuwe natuur. Een goed overzicht van al deze plannen en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

Maar stel je voor hoe handig het zou zijn als we één verzamelplaats zouden hebben voor alle informatie over geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Een portaal waarin je in één oogopslag inzicht krijgt in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur.

Om deze ontwikkelingen op de kaart te zetten heeft het College van Rijksadviseurs i.s.m. RIGO en Provincie Zuid-Holland de stichting ‘De Nieuwe Kaart van Nederland’ opgericht. Dat kunnen ze niet alleen: ze vragen overheden om te helpen de Nieuwe Kaart compleet en gelaagd te maken.

De eerste "Nieuwe Kaart van Nederland" werd in 1997 gemaakt door de legendarische organisatie NIROV, het instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Een tweede impuls kreeg de kaart een decennium later, toen het ministerie van VROM besloot de productie en het beheer van de kaart te financieren. Het ministerie is daar in 2010 mee gestopt. Het valt de hopen dat deze derde poging duurzamer zal zijn.

De (nog zeer onvolledige) kaart is te vinden via https://nieuwekaartnl.nl/

Lees verder: College van Rijksadviseurs

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit