01-06-18De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt 3e leven

Nederland staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking.  Deze opgaven hebben grote impact op de beperkte ruimte in ons land. Tegelijkertijd worden er voortdurend nieuwe plannen gemaakt: van woningbouw tot zonneweides en van de transformatie van een bedrijventerreinen tot de aanleg van nieuwe natuur. Een goed overzicht van al deze plannen en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

Maar stel je voor hoe handig het zou zijn als we één verzamelplaats zouden hebben voor alle informatie over geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Een portaal waarin je in één oogopslag inzicht krijgt in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur.

Om deze ontwikkelingen op de kaart te zetten heeft het College van Rijksadviseurs i.s.m. RIGO en Provincie Zuid-Holland de stichting ‘De Nieuwe Kaart van Nederland’ opgericht. Dat kunnen ze niet alleen: ze vragen overheden om te helpen de Nieuwe Kaart compleet en gelaagd te maken.

De eerste "Nieuwe Kaart van Nederland" werd in 1997 gemaakt door de legendarische organisatie NIROV, het instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Een tweede impuls kreeg de kaart een decennium later, toen het ministerie van VROM besloot de productie en het beheer van de kaart te financieren. Het ministerie is daar in 2010 mee gestopt. Het valt de hopen dat deze derde poging duurzamer zal zijn.

De (nog zeer onvolledige) kaart is te vinden via https://nieuwekaartnl.nl/

Lees verder: College van Rijksadviseurs

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit