20-01-18Positief advies eisen mag niet

De gemeente Wassenaar heeft in een paraplubestemmingsplan voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde de dubbelbestemming 'waarde cultuurhistorie' toegevoegd. Bij bouwplannen en verbouwingen aan de bijzondere gebouwen in die gebieden wordt slechts een vergunning verstrekt als er een positief is uitgebracht door de Monumentencommissie.
Hoewel deze adviescommissie volgens de gemeente een zorgvuldige afweging maakt van de belangen die in het geding zijn, mag de gemeenteraad zichzelf niet zo buitenspel zetten. Het gemeentebestuur moet altijd de ruimte houden om andere belangen zwaarder te laten wegen dan het cultuurhistorische belang, en mag die verantwoordelijkheid niet bij de adviescommissie neerleggen. Aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder: jurisprudentie

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit