19-10-17Kustpact heeft kwaliteitsteam nodig

Wil je werkelijk een mooiere kust dan is verbieden van bebouwing hier en daar niet genoeg. Want het gaat mis bij de vergunningverlening. Daar tellen ondernemersbelangen zwaarder dan het publieke belang van kwaliteit. Een Kwaliteitsteam Kust kan hier echt een vuist maken.

Honderdduizend mensen hebben vorig jaar hun handtekening gezet onder het protest tegen de vernieling van het mooie kustlandschap. In reactie daarop sloten overheden, ondernemers en natuurorganisaties een overeenkomst: het Kustpact. Hierin beloven zij het voortaan beter te doen. Het Kustpact slaat een ouderwetse en achterhaalde weg in: de defensieve strategie van het verbod, met het aanwijzen van zones waar recreatieve bebouwing niet mag. Een offensieve aanpak van de verrommeling zou veel beter zijn. Het Kustpact biedt ook geen oplossing voor de vele (mogelijk rommelige) plannen die nog in de pijplijn zitten.

Lees verder: Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit