02-06-17Monumenten niet onder Wet Kwaliteitsborging

Monumenten worden nog niet onder de werking van de Wet Kwaliteitsborging gebracht. Dat heeft minister Plasterk van Bouwkwaliteit op 31 mei aan de Eerste Kamer laten weten. De Eerste Kamer spreekt op 4 juli over de wet.

Plasterk heeft met de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit afgesproken dat er eerst specifieke pilots gehouden zullen worden om vast te stellen binnen welke randvoorwaarden van private kwaliteitsborging de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor bescherming van erfgoedwaarden kunnen blijven vormgeven. Hij verwacht dat drie jaar na inwerkingtreding van de wet het bouwtoezicht op de monumenten alsnog geprivatiseerd kan worden. De uitzondering geldt zowel voor rijksmonumenten als voor gemeentelijke en provinciale monumenten.

Er is veel lobbywerk van beide Federaties voorafgegaan aan deze beslissing. Aanvankelijk had de minister de monumenten tegelijk met de minder risicovolle bouwwerken onder het nieuwe stelsel willen brengen. In dit stelsel ziet de gemeente niet langer toe op naleving van de regels voor bouwtechniek: een privaat stelsel van onafhankelijke kwaliteitsborgers controleert of voldaan wordt aan het bouwbesluit.

De gemeente blijft in het nieuwe stelsel echter wel verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit (welstandsbeoordeling, bestemmingsplantoets) en voor de monumentenzorg. Bij monumenten is de aangebrachte scheiding tussen bouwtechniek en kwaliteitseisen echter problematisch: de bouwtechniek in een monument is immers altijd monumentaal. Aanpassingen aan monumenten vereisen specifieke expertise en soms kunnen oplossingen noodzakelijk zijn die in strijd zijn met de landelijk vastgelegde eisen over bouwtechniek. Om die reden hebben beide Federaties gepleit voor een specifiek regime bij de private kwaliteitsborging in monumenten, waarin gemeenten eisen kunnen stellen aan de expertise van kwaliteitsborgers, aan de gebruikte technieken en bouwmethoden en aan de communicatie en het toezicht, wanneer er tijdens de bouw onvoorziene monumentale waarden worden aangetroffen die aanpassing van de plannen nodig maken.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit